Tervetuloa Sosiaalinen vaikuttaja -sivustolle!

Sosiaalinen vaikuttaja on Xamkin sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien yhteinen blogi, jossa julkaistaan ajankohtaisia sosiaalialan tekstejä. Blogin tarkoituksena on tehdä sosiaalialan ajankohtaisia kysymyksiä näkyväksi ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun.

Teksteissä käsitellään eri näkökulmista hyvinvointia, huono-osaisuutta ja sosiaalisia epäkohtia tämän päivän Suomessa, mutta myös keinoja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyse on yhdestä sosiaalialan työn osa-alueesta: sosiaalisten kysymysten näkyväksi tekemisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Blogi on perustettu rakenteellista sosiaalityötä kehittävän SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen yhteydessä.

Haluatko kirjoittaa blogisivustolle? Lisätietoja blogitekstien kirjoitusohjeista saat blogin toimittajalta, sosiaalialan yliopettaja Johanna Hirvoselta (johanna.hirvonen@xamk.fi).