Excelien liittäminen tableaussa – Sijaintien lisääminen trafin alusdataan

Tässä blogitekstissä kerrotaan miten saat trafin listaamien alusten kotisatamat kartalle Tableaussa. Data tuodaan exceleinä, koska tämän blogitekstin tavoite on myös kertoa miten saat muutettua csv-tiedoston excel-tiedostoksi ilman perustavanlaatuisia virheitä datassa.

Kalastusalusten kotisatamia Tableaussa (Trafi avoin data)

Lähtödata on saatavissa trafin sivuilla (täällä) csv-muodossa. Samassa paikassa on muuttujaluettelo excel-muodossa, josta ilmenee esim. Afganistanin laivaston maakoodi ja aluksen pituuden mittayksikkö.

ÄLÄ avaa csv-tiedostoa suoraan exceliin. Excel haluaa muuttaa laivojen pituudet päivämääriksi syystä, jonka tietää vain Bill Gates ja hänen lähimmät apurinsa. Tätä ominaisuutta ei edes saa pois päältä. Paina sen sijaan Tiedot-välilehdeltä kohtaa ”tekstistä”. Nyt voit valita csv-tiedoston, joka on siis käytännössä tekstitiedosto. Pääset ohjattuun tekstin tuomiseen, jossa ensiksi valitaan csv-tiedoston käyttämä erotin, Trafin alusdatan kohdalla puolipiste. Tämän jälkeen ohjattu tekstin tuonti antaa mahdollisuuden valita tuotaville sarakkeille tietojen muoto. Excel muuttaa desimaaliarvot hanakasti päivämääriksi, joten muutetaan näitä arvoja saavat sarakkeet ”teksti” -tyyppiseksi. Tällöin excel jättää alkuperäiset arvot rauhaan.

Tuotavan csv-tiedoston sarakkeille voi valita tietojen muodon. Valitse ”teksti” desimaaliarvoja saaville sarakkeille

Tämän jälkeen exceliin lisätään tiedot, jotka liitetään Tableaussa. Esimerkiksi alusten tyypit on ilmoitettu datassa numerokoodeilla. Koodien selitteet löytyvät muuttujaluettelosta, josta ne on helppo kopioida samaan exceliin alusdatan kanssa omaksi välilehdekseen.

Data-välilehdellä, jossa on csv-tiedoston sisältämä alusdata, alusten tyypit ovat numerokoodeja. Tavoitteena on liittää selitteet koodeihin Tableaussa.

Lisäksi alusdata ilmoittaa alusten kotisatamat paikkakuntina tekstimuodossa. Tähän tietoon yhdistämme sijaintitietoa. Lista suomen kuntien (entisten ja nykyisten) sijainneista löytyy wikipediasta täältä, mistä ne on helppo kopioida samaan exceliin omaksi sijainnit-taulukokseen.

Tässä vaiheessa kannattaa muokata sijaintitietoja poistamalla aste-merkki ja viimeinen iso kirjain. Tableau hyväksyy leveys- ja pituusastetiedoiksi vain numeromuotoista dataa. Kun tämä on tehty, avataan excel Tableaussa.

Tableaussa vasen sivupalkki näyttää excelin sisältämät taulukot. Oikealla ylhäällä on alue, johon liitettävät taulukot voi raahata. Ensin yhdistetään alustyyppien selitteet datassa oleviin numerokoodeihin. Data ja alustyyppitaulukot raahataan vierekkäin ja liitetään ne toisiinsa. Tässä tapauksessa datassa oleva muuttuja ”alustyyppi” yhdistetään alustyypit-taulukossa olevaan muuttujaan ”koodi”. Jos liitos ei onnistu, kannattaa varmistaa että molemmat ovat varmasti datatyypiltään kokonaislukuja.

Datatyypit saa helposti tarkistettua (ja vaihdettua) saman näkymän esikatselutaulukossa. Risuaita # ilmaisee numeerista muuttujaa ja kirjainyhdistelmä abc tekstimuotoista muuttujaa.

Sijaintien lisääminen toimii samalla tavalla. Alusdatassa on muuttuja ”aluksen_satamapaikka”, joka yhdistetään sijaintitaulukossa olevaan paikka-muuttujaan.

Sijaintien liittämisen jälkeen kannattaa tarkistaa jääkö dataan kotisatamia joiden sijainti saa tyhjiä arvoja. Käy ilmi, että trafin listauksessa aluksilla on 19kpl enimmäkseen ruotsinkielisiä paikannimiä, joita ei löydy wikipedian listalta. Ilman sijaintia jää yhteensä 53 alusta seuraavissa satamissa. Useimmille näistä kuitenkin löytyy sijainti suomenkielisenä. Tableaussa on mahdollista yhdistää esim ”Lovisa” arvoon ”Loviisa”, jolle löytyy sijainti.

Opiskelijakokemus: Myynnin ja markkinoinnin harjoittelu IT-alan syvässä päässä

Olen Markus Hakala, myynnin ja markkinoinnin opiskelija. Kerron tässä blogitekstissä syventävän työharjoitteluni sisällöstä pienessä IT-konsultointi- ja asiantuntijayrityksessä. Päätin perinteisen harjoitteluraportin sijaan kirjoittaa blogitekstin koulutusvastaava Mari Maunulan innostamana. Kirjoitan blogitekstejä myös epäsäännöllisesti työssäni, joten tämä tuntui luontevalta.

Suoritin molemmat työharjoitteluni Cloudriven nimisen yrityksen listoilla, joka on vuonna 2012 perustettu IT-asiantuntijayritys. Ydinosaamiseen kuuluvat Microsoftin palveluiden räätälöinti ja konsultointi. Työntekijöitä on noin 30 henkeä ja toimiva johto omistaa 100% yrityksen.

Kaikki sai alkunsa muutosta Kotkasta Helsinkiin. Opintoni näyttivät sillä hetkellä vihreää valoa muutolle, enkä epäröinyt tarttua tilaisuuteen, vaikka Kouvolan kampuksella opiskelinkin. Ajattelin, että se on vain järjestelykysymys. Mahdollisuudet tarttua haasteisiin ja kiinnostaviin työpaikkoihin kasvavat hetkessä.

Alkusysäys tälle työharjoittelulle tuli yhdestä LinkedIn -postauksesta, jossa kerroin hakevani työharjoittelupaikkaa pääkaupunkiseudulta. Kiitos tästä tsemppaamisesta kuuluu entiselle esimiehelleni, joka oli ollut jo tovin aktiivinen LinkedInissä. Tämä postaus lähti lentoon ja sain sillä noin 20 000 katselukertaa, 20-40 viestiä ja sähköpostia sekä yli 20 puhelua muutaman päivän aikana.

Muistan, kuinka Xamkin lehtori Kirsi Rouhiainen toitotti luennoilla: ”Muistakaa.. verkostoitukaa ihmiset!”. Nyt se konkretisoitui. Kiitos Kirsi toitotuksesta, vaikka ”verkostoituminen” sanana ei herättänytkään aina positiivista fiilistä. Suosittelenkin siis vahvasti hyödyntämään LinkdedIniä alustana uusille ajatuksille ja vuorovaikutukselle. Nykyisin moni opiskelija sitä hyödyntääkin harjoittelupaikan tai opinnäytetyöaiheen etsinnässä.

Miksi valitsin IT-kentän?

Kävin yhteydenottojen jälkeen muutamassa haastattelussa, jotka tuntuivat intuitiolla hyviltä vaihtoehdoilta ja valitsin parhaat puntariin. Mietin, että nyt on mahdollisuus valita itselle mielenkiintoinen ja sopivan haastava ympäristö, eikä tarvitse tyytyä mihinkään. Hetken päästä olinkin jo Cloudrivenin toimistolla ihmettelemässä uutta.

Alasta mitään tietämättömänä, valtava uuden oppiminen ja hyvin erilaiset työskentelytavat aiheuttivat välillä tuskastumista. Varsinaista trainee -ohjelmaa ei ollut, mutta silti minut saatiin ajettua tähän monimutkaiselta vaikuttaneeseen yhtälöön sisään. Iso kiitos tästä kuuluu silloiselle ohjaajalleni, jonka pöydällä oli monia tärkeämpiäkin asioita, mutta silti apu oli aina tarjolla. Varmasti tunnistat itsesi, jos luet tämän tekstin.

Mutta mikä sai minut valitsemaan IT-kentän? Tämä on vaikea kysymys, mutta annan siihen yksinkertaisen vastauksen: Äärimmäinen mielenkiinto aiheeseen. Kun lähdin opiskelemaan myyntiä ja markkinointia, kiinnostukseni oli jo silloin asiakaskokemuksen kehittämisessä ja iso kysymys hiersi välillä mieltäni: ”Miksi ihmiset tekevät tiettyjä ostopäätöksiä ja miten teknologia nivoutuu tähän?” Tämän kysymyksen äärellä ollaan edelleen, mutta nyt matkaan on jo tarttunut muutamia vastauksiakin.

Tehtävät laidasta laitaan

Suoritin samassa yrityksessä ensin perusharjoitteluni ja siihen kuuluneet työtehtävät painottuivat alkuun monipuolisesti sosiaalisen median ylläpidon ja -markkinoinnin parissa. Otin melko nopeasti haltuun Cloudrivenin webinaarien ylläpidon ja siinä sain käyttää luovuutta varsin monipuolisesti. Kokemuksen kautta monet asiat helpottuivat ja rutiinilla hoidettavat asiat menivät kuin itsestään. Tuotin sisältöä, organisoin vieraita, kehittelin aiheita ja vastasin tekniikasta.

Huomasin, ettei tämä ollut kuitenkaan minulle kaikista mieluisin tehtävä, vaan halusin jotain muuta. Tässä tehtävässä näin kuitenkin koko prosessin alusta loppuun ja omat päätökseni vaikuttivat lopputulokseen, hyvää kokemusta siis.

Cloudrivenin Johanna Lehtonen (oik.), HOK-Elannon Food Market Herkun ketjunjohtaja Mika Heikkinen ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko valmistautumassa tulevaan Muutosjohtamisen webinaariin.
Jälleen valmistautumista uuteen webinaariin. Webinaarin alussa on paljon huomioitavia asioita, joten check-listille oli monesti käyttöä.

Webinaareista automaatioon 

Webinaarien jälkimarkkinoinnin seurauksena tutustuin markkinoinnin automaatioon, joka hoitui ClickDimensions -työkalun avulla. Sen opettelu vaati ennen kaikkea kiinnostusta sekä perehtymistä aiheeseen. Eikä pelkkä teknologian omaksuminen riittänyt, vaan aiheessa piti päästä pintaa syvemmälle.

Tässä vaiheessa alkoi kirkastumaan visio tulevasta opinnäytetyöstä ja sen aiheesta. Oma kiinnostus markkinointiautomaation hyödyntämiseen markkinoinnin sekä myynnin yhdistämisessä kiinnosti kovasti. Mietin aiheita lähinnä omien sekä yrityksen intressien mukaisesti: ”mistä olisi hyötyä oman jatkoni sekä yrityksen kehityksen kannalta?”. Päädyin pohdiskelussa siihen loppupisteeseen, että markkinoinnin automaation hyödyntämisessä nykyasiakkaille olisi parantamisen varaa. Tein opinnäytetyön, syvensin osaamistani ja nykyisin keskitynkin konsultoimaan markkinoinnin automaation ratkaisuissa.

Kuten sanottua, pienessä yrityksessä pääsee toteuttamaan- sekä osallistumaan projekteihin hyvin laajalla skaalalla. Tämä on tietenkin kehityksen kannalta erinomainen yhdistelmä, mutta vaatii omaa aktiivisuutta sekä kykyä johtaa omaa tekemistään. Monesti huomasin osallistuneeni jopa liian moneen projektiin ilman kunnollista priorisointia ja tämä ajoittain kadotti fokusta. Virheitä kuitenkin tulee ja niistä opitaan. Niin kävi nytkin, opin priorisoimaan paremmin omaa tekemistäni ja pystyin näin pitämään suunnan päämäärässä.

Koenkin, että tätä kokonaisuuksien hahmottamista tarvitsee työssä alasta riippumatta. Ja jotta voi hahmottaa kokonaisuuksia, on osattava priorisoida omaa tekemistä karsimalla turhaa tekemistä. Ei kai se LEAN -ajattelu täysin tuulesta temmattua ole.

Työharjoittelun yhteys opintoihin

Olin hyvinkin häkeltynyt siitä faktasta, kuinka paljon yhteyksiä koulun penkillä opitussa teoriassa olikaan varsinaisen työn suhteen. Etenkin digimarkkinoinnin tekemisessä jouduin joskus jopa lunttaamaan aiempien kurssien sisältöä, josta sai hyvää pohjaa omalle tekemiselle. Alasta johtuen mm. ”Sähköinen liiketoiminta ja ERP” -kurssin sisältö osoittautui varsin hyödylliseksi. Älä siis ikinä aliarvioi käytyjen kurssien sisällön tärkeyttä tulevaisuudessa.

Työmatkalla Varsovassa SharePoint Saturday -tapahtumassa promoamassa Cloudrivenin Happit -ohjelmistoa.

Työelämässä on monesti tilanteita, joissa projekteja tai jatkuvaa työtä tehdään tiimeissä. Tähän tuli myös opintojen aikana kohdattua. Lukemattomat ryhmätyöt tuntuivat välillä jopa turhauttavilta, mutta kiitin myöhemmin niissä opittuja taitoja. Tiimityöskentely ei ole aina helppoa eikä mukavaakaan, mutta jokaisesta kerrasta oppii. Jokainen tiimi on erilainen johtuen erilaisista ihmisistä. Tämä tiimityöskentelyn taito on mielestäni turhan aliarvostettua.

Viisi vinkkiä teille, joilla työharjoittelu on edessä:

 1. Pidä katse korkealla

Älä valitse helpointa reittiä harjoittelupaikan valinnassa. Yksi tärkeimpiä mahdollisuuksia AMK -harjoittelussa on sen luoma mahdollisuus tutustua eri yrityksiin ja sitä kautta ihmisiin. Älä siis valitse automaattisesti edellisen kesän kesätyöpaikkaa tai työtä, jota teet koulun ohella. Maailma on täynnä vaihtoehtoja.

 1. Ole avoin ja rohkea

Parhaan oppimiskokemuksen saat avoimella mielellä ja työtehtäviin rohkeasti tarttumalla. Harjoittelu on oikea paikka osoittaa omia vahvuuksiaan.

 1. Harjoittelu on nimensä mukaisesti harjoittelua

Muista, ettet ole vielä alasi ammattilainen. Sinulla on oikeus kysyä ja kehittää itseäsi kohti ammattilaisuutta. On ihan ok mokata ja oppia niistä.

 1. Verkostoidu

Pidä itsestäsi sen verran meteliä, että sinut muistetaan (ainakin positiivisesti). Ikinä et voi tietää onko harjoittelun kohdeyritys tai sen asiakasyritys tuleva työnantajasi. Pidä siis hyvät välit kaikkien kanssa.

 1. Ota oppia

Hyödynnä mahdollisuus oppia viisaammilta. Työharjoittelussa tapaat monia erilaisia persoonia, joilla on erilainen tausta. Keskustele aktiivisesti ja rakenna ajattelua niistä käsin.

Markus Hakala
Myynnin ja markkinoinnin opiskelija

Perheellinen lähtee vaihto-opiskelijaksi Phuketiin – onko se edes mahdollista?

Tässä blogitekstissä esittelen tarinani, kuinka päätin 27-vuotiaana lähteä vaihto-opiskelemaan perheen kanssa toiselle puolelle maailmaa.

Olen 28-vuotias liiketalouden opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, vaimo ja kahden lapsen äiti. Vaihto-opiskelu on ollut haaveenani jo teini-iästä lähtien, ja aiempien opintojen ohessa olinkin tätä unelmaa toteuttamassa – kunnes kuvioihin astui elämä omalla suunnitelmallaan ja esikoinen ilmoitti tulostaan. Ei houkutellut lähteä Namibiaan harjoittelemaan kirurgista hoitotyötä viimeisillään raskaana, joten vaihto-opiskelu sai jäädä. Ja silloin ajattelin, että saakin jäädä pysyvästi, koska ajatus perheen kanssa vaihto-opiskelusta tuntui mahdottomalta. Et kuitenkaan lukisi tätä tekstiä, jos perheen kanssa vaihto-opiskelu olisi mahdotonta. Organisointia varmasti enemmän ja aiempia kokemuksia vähemmän kuin yksin vaihtoon lähtiessä, mutta ei mahdotonta.

Päätös lähteä

Kyltymätön halu kehittyä ja löytää oma juttu työelämässä sai minut lähtemään uudelleen opiskelemaan korkeakoulun penkille, vaikkakin vasta kolme vuotta aiemmin valmistuttuani terveydenhoitajaksi olin vannonut, etten aio opiskella enää koskaan. No ikinä ei pidä sanoa ei koskaan, sillä 2017 aloitin monimuoto-opiskelun liiketalouden saralla Xamkissa ja puoli vuotta tuosta hetkestä oli päätös syntynyt suorittaa yksi lukukausi vaihdossa, perhe mukana tietenkin. Kaakkois-Aasia on aina kiehtonut minua lämpimän ilmaston, kulttuurin ja ihmisten takia.  Xamkilla on parteni kouluja ympäri maailman ja Malesia täytti mukavasti ilmastolle sekä kulttuurille asetetut kriteerit – valitettavasti tiukkojen maassaolo ehtojen vuoksi minä olisin voinut nauttia auringosta täydet 5kk, mutta perhe olisi saanut maasta lähtöpassit 30 päivän jälkeen.

Ystävyyskouluista ei siis löytynyt sopivaa vaihtoehtoa, joten sain entiseltä ryhmän ohjaajaltani vinkin Asia Exchange järjestöstä, jolla on paljonkin tarjottavaa Kaakkois-Aasian alueella. Otin yhteyttä järjestöön, kerroin tilanteeni ja erittäin ystävällisen juttutuokion jälkeen olin vakuuttunut, ettei Thaimaan Phuketia parempaa opiskeluympäristöä voisi olla. Tosin lukukausimaksu oli maksettava itse.

Auringonnousu, Phang-nga lahti, Thaimaa

Lähtövalmistelut

Valmistelut alkoivat lähes vuosi ennen lähtöä, ja kokemuksesta voin vakuuttaa, etten ollut yhtään liian ajoissa liikkeellä. Koska matkaan lähtijöitä oli neljä, kaikki paperityö piti tehdä nelinkertaisena, ja rahaakin piti budjetoida reissuun nelinkertainen määrä. Kaikki mitä pystyin, tein ennakkoon, ja tämä auttoi välttämään paniikin ja hässäkän ennen lähtöä. Mies aloitti järjestelemään omat työnsä sen mukaan, että lähtö onnistuisi ja tarhaan ilmoitettiin heti kauden alussa syksyllä, että pojat viettäisivät puolet ajasta ulkomailla. Eskarin kesken jääminen ei tuottanut ongelmia, mutta jos mukaan olisi lähtenyt kouluikäinen, olisi 4kk poissaolo todennäköisesti tuottanut haasteita.

Tukea lähtövalmisteluihin sain niin Xamkilta, Asia Exchangelta kuin vaihto yliopiston opinto-ohjaajaltakin. Vaikka järjesteltävää oli paljon, selkeiden, oikea-aikaisten ohjeiden sekä saman tien saatavilla olevan avun ansiosta en kokenut lähtövalmisteluja mitenkään epäselvinä. Oman lisähaasteensa valmisteluihin toi polvileikkaus 7vk ennen lähtöä, mutta näin jälkikäteen katsottuna siitäkin selvittiin hienosti.

Ennen lähtöä Suomesta järjestettiin passit, vakuutukset, viisumit, kansainväliset ajokortit, lennot, rokotukset sekä majoitus kohteessa. Perheen mukanaolo teki viisumin hakuprosessista ainakin mielenkiintoisemman, sillä dokumentteja, tuloselvityksiä ja muuta mukavaa piti toimittaa paljon enemmän kuin yksin reissuun lähtiessä. Majoitus ja lennot muodostuivat loppujen lopuksi kalliimmiksi mitä olin budjetoinut – lennot siksi, ettei menopaluu lippua ollut mahdollisuutta ottaa vielä aukiolevien paluu suunnitelmien vuoksi ja majoitus siksi, että Thaimaassa kaksoishinnoittelu on voimissaan (paikan päällä tingattuna asunto olisi voinut olla paljonkin halvempi).

Poikien kanssa ensimmäisiä reissuja moottoripyörillä

Saapuminen Thaimaahan

Kun ystävät oli hyvästelty, kaikki valmistelut tehty sekä polvi kasassa, 1.1.2019 herättiin viideltä aamulla lentokenttähotellista ja aloitettiin meidän perheen tähän asti jännittävin reissu.

Jännittynein ja hyvin väsynein tunnelmin saavuimme Phuketiin 2.1.2019. Helsingistä Dohan kautta matkustus kesti yhteensä 18 tuntia ja viiden tunnin aikaeron vuoksi Phuketin aamu sarasti lentokoneen laskeutuessa kentälle. Ainoa, joka koneessa sai sikeästi nukuttua, oli meidän nuorimmainen, joten 75% kokoonpanostamme oli hyvinkin uupuneita – ei siis tuntiakaan kohteessa ja ensimmäinen kriisi oli käsillä. Lentokentältä selvittiin haasteista huolimatta majoituspaikkaamme, jossa asiat sujuivat paljonkin paremmin kuin lentokentällä. Perustarvikkeita kuitenkin puuttui ja meillä kaikilla oli kauhea nälkä, joten lepäämisen sijaan lähdimme navigoimaan ravintolaa sekä kauppaa.

Kumpikin löytyi, ja kaupasta luvattiin lapsille jätskit kuumuuden ja pitkän reissaamisen takia – mutta kun ei Thaimaata ymmärretty sanaakaan, kaupasta mukaan tarttui papu- sekä teejäätelöä – nämä ei todentotta hieronut suomalaisia makunystyröitä ja siinä väsymyksessä se näytti minun lapsilleni pahimmilta vastoinkäymiseltä mitä ikinä oli saattanut tapahtua. Ravintolassa kukaan ei puhunut englantia ja kuvasta näytettiin mitä haluttiin – saimme oikein maukasta paikallista thaimaalaista ruokaa, tosin niin tulista, etteivät lapset voineet sitä syödä. Silloin oli rankkaa, mutta muutaman tunnin päiväunet kämpillä sai kaiken näyttämään paljon valoisammalta.

Opiskelu ja eläminen

Koulu alkoi heti seuraavana päivänä saapumisesta orientaatiopäivillä, jotka olivat hyvin organisoitu. Tutustuttiin thaimaalaiseen kulttuuriin, käytiin ostamassa koulupuvut sekä valittiin kurssit. Muut vaihto-opiskelijat vaikuttivat todella mukavilta, ja aika pian omat tyypit löytyivät ympärille. Opinto-ohjaaja oli asialleen omistautunut ja aina apuna, mitä vaan kysyttävää oli mielessä. Koulu järjesti paljon vapaa-ajan ohjelmaa, joka tietenkin oli vapaaehtoista muutamaa pakollista yhteistä toimintaa lukuun ottamatta. Itse osallistuin Thai kokkauskurssille ja HomeStay viikonloppuun. Olisi ollut myös bailaamista Phi Phi saarella sekä surffausta, mutta näihin en itse osallistunut.

Kurssikavereiden kanssa koulun ruokalassa

Kurssit alkoivat heti pyöriä orientaatiopäivien jälkeen ja opetuksen taso yllätti minut positiivisesti. Opettajat puhuivat hyvää englantia ja tunnit olivat innostavia. Opiskelin kansainvälistä kauppaa ja kommunikaatiota sekä englannin ja thain kieltä. Tunnit olivat paikallisille opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille yhteisiä, jolloin paikalliseen opiskelukulttuuriin pääsi integroitumaan todella hyvin. Opiskelutyyli muistutti aika ajoin enemmän lukio- kuin yliopisto-opintoja, mutta paikallisen kulttuurin huomioiden tämä opetustyyli oli hyvin ymmärrettävä.

Käytännössä kurssit muodostuivat lähiopetuksesta viikoittain, quizzeista, assingmenteista sekä väli- ja loppukokeista. Työtä tuntui olevan ajoittain enemmän kuin suomalaisissa opinnoissa ja englannin kielellä opiskelu oli aluksi raskasta, mutta loppujen lopuksi kaikki välitehtävät valmistelivat kokeita varten ja näin ollen jakoi opiskelukuormaa mukavasti. Kahteen kurssiin piti kuvata video yhdessä Thai ja vaihto-opiskelijoiden kanssa ja nämä projektit olivat huippuhauskoja (muutoin ryhmätöitä oli selkeästi vähemmän kuin Suomessa). Vaikkakin Thaimaalaisten leppoisasta/verkkaisesta opiskelurytmistä sekä erilaisesta ajankäytöstä varoiteltiin, en kokenut ryhmätöiden tekemistä haasteellisena.

SImpukoita etsimässä Home Stay viikonloppuna, Phang-nga lahti, Thaimaa

Vapaa-aikana

Kaikki aika ei tietenkään kulunut opiskeluun vaan viikonloppuisin meillä oli aikaa myös matkustella, enimmäkseen Phuketin sisällä, mutta myös kerran Singaporeen ja Malesiaan. Pojat aloittivat muutaman viikon jälkeen thaimaalaisessa päiväkodissa, joka oli suunnattu ulkomaalaisille lapsille. Tätä ei oltu etukäteen suunniteltu, mutta olosuhteiden realisoituessa tulimme siihen tulokseen, että se on ainoa tapa, jolla lapset pääsevät leikkimään toisten kanssa ja integroitumaan uuteen ympäristöön. Kulttuuriin kun kuului, että vanhemmat tekevät pitkiä työpäiviä, jolloin lapset ovat tarhassa – puistoon oli turha mennä siinä toivossa, että siellä muitakin olisi.

Naithon beach, Phuket, Thaimaa

Thaimaalainen kulttuuri ja vieraanvaraisuus yllättivät erittäin positiivisesti eikä titteli hymyjen maana ole selkeästikään tuulesta temmattu. Katseen vaihtoon kuului automaattisesti hymy, ja tämä pieni ele sai olon tuntumaan erittäin tervetulleeksi paikalliseen kulttuuriin. Ruoka on thaimaalaisten sydänten lähellä ja he kysyvätkin ”miten menee” sijaan ”oletko syönyt jo”, mikä tarkoittaa paljon enemmänkin kuin kysymys antaa ymmärtää. Rakkaus ruokaan näkyi ja maistui, ja thaimaalaista maukkaampaa ruokaa en osaa nimetä. 

James Bond saari, Phang-nga lahti, Thaimaa

Kuuma ilma ja hintataso yllätti – Suomen talven jälkeen kuumuus oli ihanaa ensimmäisen kuukauden, mutta sen jälkeen joka päivä 35 -38 astetta varjossa oli suomalaiseen makuun ajoittain haastavaa. Hiki virtasi ja jossain vaiheessa vannoinkin, että helle ehtii sulattaa minut ennen kuin suomeen palaan, mutta heti sadekauden alettua huhtikuun lopussa oli hellettä jo ikävä, vaikkakin lämpötila pysyi 30 asteessa. Phuket on Suomeen verrattuna edullisempi, mutta Thaimaan mittakaavassa kalliimpi. Esimerkiksi taksista sai maksaa kolme-neljä kertaa enemmän kuin Bangkokissa. Elämällä kohtuudella elinkustannukset sai kuitenkin pidettyä kohtuullisina ja Suomen tasoa alhaisempi.

Julkinen liikenne Phuketissa eli omaa elämäänsä ja muutaman viikon elämisen jälkeen päätimme vuokrata moottoripyörät, koska liikkuminen ilman olisi ollut todella haastavaa. Aluksi vasemmanpuoleinen ja ajoittain hyvinkin ruuhkainen liikenne jännitti, mutta niin sitä vaan nopeastikin pujoteltiin autojen välissä ja toimittiin liikenteessä hyvinkin varmasti. Varuillaan toki piti aina olla, sillä Sabaaj Sabaaj-asenne (leppoisa elämänasenne) ei jostain syystä näkynyt Thaimaalaisten tieliikennekäyttäytymisessä ja liikennesäännöt olivat hyvinkin paljon väljempiä mitä Suomessa on totuttu.

Banana beach, Phuket, Thaimaa

Lopuksi

Ulkomailla opiskelu on ollut yksi parhaimmista kokemuksista ja olen erittäin kiitollinen, että sain kokemuksen jakaa perheeni kanssa. Vaikkakaan reissu ei aina ollut ruusuilla tanssimista, kokonaisuudessaan se opetti ja kasvatti ihmisenä tavalla, jota en osannut kuvitellakaan. Oma maailmankatsomus avartui, englannin kielen taidot kehittyivät huomattavasti, uusia ihania ystävyyssuhteita muodostui, itseluottamus kasvoi ja ennen kaikkea arvostus omaa kotiSuomea kohtaan kasvoi merkittävästi. Vinkkini kaikille, jotka harkitsevat vaihto-opiskelua, on: jos se edes käy mielessä, silloin se kannattaa tehdä.

Auringonlasku Koh Ya Noi saarella

Kiitos tuesta ja kokemuksen mahdollistamisesta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Asia Exchange, Prince of Songkla University (Phuket Campus), William ja Ester Otsakorven Säätiö sekä Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö .

Kirjoittaja:

Elli-Ilona Pallaskallio
Myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun opiskelija
oelpa018@edu.xamk.fiTuloksellinen myynnin johtaminen vaatii sydäntä, asennetta ja selkärankaa!

Olen Anne Pekkanen, tradenomiopiskelija Kouvolasta. Suoritan myynnin ja markkinoinnin tradenomin monimuoto-opintoja, joista on tarkoitus valmistua toukokuussa 2020. Opiskeluumme kuului kurssi myynnin- ja avainasiakkuuksien johtamisesta. Yksi kurssin tavoitteista oli kuinka osaa suunnitella ja ohjata myyntitoimintoja. Näitä opiskelimme mm. lähdekirjallisuuden, käytännön ja luentojen avulla. Tämä kurssin osa-alue oli minusta hyvin mielenkiintoinen ja antoi konkreettisia neuvoja ja ideoita tämän päivän työelämään.

Mikä tekee hyvän johtajan?

Tämä on kysymys johon haluaisi saada yksikertaisen vastauksen, mutta se on monen asian summa. Se on jatkuvaa hereillä oloa ja keinojen löytämistä myyjien innostuksen ylläpitoon. Johtamiseen tulee heittäytyä, olla sisäistä intohimoa ja hakea luovia ratkaisuja. Täytyy olla jatkuva halu kehittyä ja tulla paremmaksi. Täytyy olla valmius jatkuvasti analysoida ja poistaa ongelmia työstä. Asiansa osaava myyntijohtaja pystyy nostamaan keskinkertaiset myyjät hyviksi tai jopa huippumyyjiksi. Hän hyödyntää myyntitiimissä olevan huippumyyjän menestyksen avaimia ja monistaa niitä ominaisuuksia koko tiimiin. Kuulostaapa helpolta reseptiltä, mutta se vie monesti aikaa jotta edellä mainittuun pääsee.

Myynnin johtajan kolme erilaista roolia

Johtajan rooli on aina ainutlaatuinen. Se on yksikkö- tai divisioonakohtainen, yrityskohtainen ja toimialakohtainen. Karkeasti myynnin johtajan roolit voidaan jakaa kolmeen; myyjän, hallintojohtajan ja valmentajan rooliin. Näin kirjoittavat Timo Nieminen ja Sari Tomperi kirjassa Myynnin johtamisen uusi aika (Sanoma Pro, 2008).

Myyjän roolissa myyntijohtaja osallistuu itse aktiivisesti myyntityöhön ja se hallitsee hänen ajankäyttöään. Tämä tarjoaa mahdollisuuden pysyä ajan hermoilla ja pitää jalat tiukasti maassa. Hallintojohtajan rooli tarkoittaa käytännössä sitä että suunnittelu-, seuranta-, raportointi-, ja hallinnolliset työt täyttävät suurimman osan myyntijohtajan päivästä. Valmentajan roolissa johtaja auttaa myyjiään hyödyntämään kaikkea sitä potentiaalia joka heissä on. Hän kyselee, kuuntelee ja kiteyttää ja saa näin myyjän itse löytämään vastaukset ongelmiin ja haasteisiin. Myynnin johdon rooli on aina yhdistelmä näitä kolmea roolia.

Oikean roolin oivaltaminen

Johtajan rooli koostuu siitä mitä teet ja mitä et tee arjessa. Keskeinen kysymys on, onko oma rooli oikea? Onko nykyinen rooli rakentanut osin sattumalta, käytännön pakosta vai pikkuhiljaa kasautuneiden tehtävien johdosta. Johtajan keskeisiin osaamisalueisiin kuuluu kyky reflektoida omaa toimintaan. Reflektoinnissa on kysymys oman toiminnan syvällisestä pohdinnasta, analysoinnista. Reflektointiin kuuluu kyky tehdä synteesi, yhteenveto ja johtopäätökset, oman toiminnan vaikutuksista alaisiin, muihin sidosryhmiin, toiminnan laatuun, sen suuntaan sekä sen tuloksellisuuteen.

Onko sinulla kurinalaisuutta reflektoida omaa rooliasi myynnin johtajana? Vastataksesi kysymykseen onko oma roolisi johtajana oikea ja optimaalinen, sinun tulee määritellä se mistä nykyinen roolisi koostuu, ei sitä mistä sen pitäisi koostua. Tämän voi tehdä esimerkiksi analysoimalla kalenteria viimeisten neljän viikon ajalta.

Tärkeintä on että sinä löydät itsellesi oikean ja optimaalisen myynnin johtajan roolin, joka tukee toimintaa ja tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla!

Kirjoittaja:

Anne Pekkanen
Myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman opiskelija

Viisi arkista tilannetta, joissa hyödyt myynnin ja markkinoinnin taidoistasi

Oletko aina ajatellut, että myynnin ja markkinoinnin taidot ovat sellaisia, joita tarvitaan vain, noh, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä? Seuraavat vinkit horjuttavat käsitystäsi tästä.

Itsensä myyminen
Oli kyse sitten työpaikan saamisesta tai Tinder-profiilin päivittämisestä, hyvä myyntiteksti herättää toisen osapuolen huomion.

Myyntikampanjoiden ymmärtäminen
Mitä luultavammin et tule huijatuksi elokuvissa käydessäsi, kun vertailet kolmea eri kokoista popcorn-annosta ja niiden hintoja.

Lasten kasvattaminen ja avioliiton säilyttäminen
Tarvitseeko sanoa enempää. Varsinkin neuvottelutaitoja tarvitaan päivästä toiseen.

Yrittäjyys
Yrittäjyys sekä työnä, että asenteena.

Kirpputoripöydän pitäminen
Hei täytyyhän senkin näyttää visuaalisesti hyvältä! Mainostaulu kertoo selkeästi mitä tuotteita pöydästä löytyy, mitä kokoa ja millä hinnalla. Taatusti myy paremmin kuin viereinen sekatavarasotkupöytä.

Tässä on vain muutama esimerkki, mutta huomaathan kuinka arkisissa asioissa myynnin ja markkinoinnin taidoistasi on hyötyä? Opintoihin kuuluu muun muassa myynnin psykologiaa, asiakaslähtöistä markkinointia ja viestintää, tietoa erilaisista toimintaympäristöistä sekä palveluiden konseptointia ja markkinointia. Nämä kaikki osa-alueet auttavat päivittäisessä toiminnassasi.

Lähde siis rohkeasti opiskelemaan koko loppuelämääsi varten!

Kirjoittaja:

Peppi Kervinen
Myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman opiskelija

Best Seller Competition 2019 -kilpailuun valmistautuminen

Best Seller Competition 2019 -myyntikilpailut käytiin tänä vuonna Turun AMK:ssa. Xamk oli toista kertaa mukana myyntialan arvostusta nostattavassa Best Seller Competition -myyntikilpailussa. Kaikki Xamkin neljä kilpailijaa suoriutuivat loistokkaasti ja osoittivat korkeaa ammattitaitoa ja ammatillista kypsyyttä.

Opiskelijat valmistautuivat huolellisesti ja heitä valmennettiin sekä sparrailtiin kovan osaajatiimin voimin. Menestymistä tuli! Maija Bellaouer sijoittui toiseksi Best Seller Competition 2019 -kilpailuissa ja Silva Virtanen sai Mercuri International Oy / Mercuri Finlandin Sales Booster palkinnon. Maija Bellaouer oli myös äänestyksessä yleisön suosikki. Lue Best Seller Competition 2019 -kilpailuun valmistautumisesta Maijan kertomana. Katso Myös Maijan ja Atte Korpaeuksen ajatukset ja odotukset kilpailuun osallistumisesta.

Ai myynnistä kiinnostunut? Miksi? Haluatko myyntihommiin? Siis haluatko myyjäksi?

Olen kohdannut vastaavan kommentin useasti opintojeni aikana ja usein se saa minut mietteliääksi. Myyntityöhön tai myyjän rooliin liittyy selkeästi edelleen paljon hämmennystä ja asenteita. Toisaalta se on kuitenkin kirkastunut tänä päivänä enemmän ratkaisumyynnin asiantuntijaksi. Hintojen sijaan argumentoidaan hyödyillä. Onni on niin ikään vuosittain järjestettävä myynnin Best Seller –kilpailu, joka toimii loistavana ponnahduslautana myyntikyvykkäille ja -halukkaille. Sen lisäksi kilpailu on mahdollisuus mitata opiskelijan omaa osaamistaan myyjän roolissa – onnistua, erehtyä ja oppia.

Viime vuoden Best Seller -kilpailu oli ammattikorkeakoulumme ensimmäinen. Kilpailijoiden ja valmentajien mukaan tarttui kokemuksen lisäksi erinomaisia oppeja siitä, miten myyntitaitoja tulisi hioa timanteiksi valmennusjakson aikana. Sen pohjalta kokosimme monipuolisen valmennuskokonaisuuden kilpailijoillemme. Neljän hengen tiimimme koostuu monen eri tavoin, myyntiin kytkeytyneistä opiskelijoista. Tiimissämme yhdistyvät herkullisella tavalla tiedot ja taidot, joten lopputulos ei voi ainakaan olla pannukakku.

Atte Korpaeus kertoo ajatuksiaan, miksi osallistui Best Seller Competition 2019 -kilpailuun ja mitä odottaa kilpailulta.

Maija Bellaouer avaa syitä, miksi hän lähti mukaan Best Seller Competition 2019 -kilpailuun ja miltä tuntuu kilpailuun valmistautuminen.

Valmennusprojektissamme oli alkuun haasteita kaikkien osapuolien aikataulujen yhteensovittamisessa, mikä osoittautui kuitenkin turhaksi huoleksi virtuaalikanavien hyödyntämisen vuoksi. Valmennuksen tahtikapuloihin tarttui Xamkin yhteistyökumppani, Microsoft. Tiina Penttisen (Solutions Sales Manager, Microsoft) johtama Modern Work Place-tiimi lähti projektiimme mukaan häkellyttävän innokkaasti. Lisäksi Coachaus -tiimiimme liittyivät vapaaehtoisesti Aslak de Silva (Nordic Business Forum), Ilkka Suomaa (Solita Oy), Henna-Mari Maaranen (PV), opettajat sekä viime vuoden Xamkin kilpailijat. Mahtavaa verkostoitumista ja auttamisen tahtoa! Sisällöltään olemme keskittyneet tänä vuonna erityisesti tarvekartoitukseen ja ratkaisun esittämiseen erilaisia ostajapersoonia kohdatessa.

Best Seller –kisaan on aikaa vielä muutama viikko eli riittävästi tunteja jäsennellä kokonaisuutta. Intensiivisimmät sparraus-viikot ovat nyt kuumimmillaan. Tiimityössämme korostuvat osaamisen jakaminen ja tiimin poikkeuksellisen motivoitunut halu oppia myyntityöstä mahdollisimman paljon. Vuoden 2019 Xamkin kilpailijoista hehkuvat positiivinen asenne ja suhtautuminen myyntiin – meistä jokaisesta kasvaa vielä huippumyyjä!

Kirjoittaja:
Maija Bellaouer
Myynnin ja markkinoinnin opiskelija
Vuoden 2019 Best Seller -kilpailija, 2. sijoitus

Onnittelemme vielä kerran Maija Bellaoueria hienosta menestymisestä Best Seller Competition 2019 -kilpailussa! Suuret onnittelut myös muille Xamkia edustaneille opiskelijoille! Olemme ylpeitä myyntiosaamisestanne, Silva Virtanen, Atte Korpaeus ja Aleksi Majasalmi!

Heräsikö kiinnostuksesi Best Sellereihin? Haluatko päästä näyttämään myyntiosaamisesi Best Seller Competition 2020 -kilpailuissa? Jos vastaat kyllä, ole yhteydessä myynnin ja markkinoinnin koulutuslinjan koulutusvastaavaan, Mari Maunulaan.

Toimittanut:

Minna Hirvonen
Myynnin ja markkinoinnin kolmannen vuoden opiskelija
minna.hirvonen@edu.xamk.fiTULEVAISUUDEN B2B-MYYJILLE LUVASSA UNELMADUUNEJA

Tulevaisuuden myyjät ovat sosiaalisesti taitavia multitalentteja, jotka osaavat tuoda osaamisensa esille ja ovat valmiita heittäytymään. Kun tähän lisätään hyvistä myyjistä aina löytyvää määrätietoisuutta, ahkeruutta, tavoitteellisuutta ja halua menestyä, voidaan puhua tulevaisuuden huippumyyjistä.

Viidessä eri ammattikorkeakoulussa opiskellaan kevään aikana intensiivisesti arvopohjaisen ratkaisumyynnin saloja (Bestseller kisasivusto). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin – Myynnin, markkinoinnin ja osaltaan myös palvelumuotoilun koulutusten opiskelijat ovat aloittaneet Bestseller –myyntikilpailuun valmistautumisen jo syksyllä 2018. Valtakunnallinen B2B –myynnin kilpailu järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa, tällä kertaa Turussa.

Xamk on toista kertaa mukana ja näitä myyntitaitojen timantteja hiotaan Kouvolassa toteutettavan Henkilökohtaisen myyntityön opintojaksolla. Sekä Turussa huhtikuussa käytävän varsinaisen kilpailun, että Kouvolan syksyn ja kevään alkukilpailujen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat paikalliset yritykset, joista opiskelijat ovat saaneet vaativan B2B myynnin sparrausta opintojakson osana. Mukana ovat olleet tähän mennessä Lumon, Printcom Center sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. Keväällä mukaan liittyvät vielä ainakin Microsoft ja LähiTapiola.

Mikä tekee myyntityöstä nyt ja tulevaisuudessa tavoittelemisen arvoisen?

On pakko myöntää, että myyntityö ei ole nuoria eniten houkuttelevien urapolkujen joukossa. Mielikuvat lipevistä, opeteltuja kyselytekniikoita hyödyntävistä kaupparatsuista muodostavat edelleen suuria esteitä uusien huippumyyjien rekrytoimisessa.

B2B-myynti on kuitenkin muuttunut ja muuttumassa entistä houkuttelevammaksi. Mikä siis tekee myyntityöstä nyt ja tulevaisuudessa tavoittelemisen arvoisen?

Palveluyhteiskunta ja digitalisaatiota hyödyntävät ratkaisut toimivat myyjien tulevaisuuden työn turvaajina. Ajattelua, personoitua auttamista ja palveluiden asiakaskokemuksia ei voi korvata tulevaisuudessakaan automaatiolla. Siihen tarvitaan edelleen myyjiä, jotka pitävät langat käsissään ja reagoivat asiakkaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Peruslähtökohtana on edelleen, että hyvällä B2B-myyjällä on erinomaiset sosiaalisia valmiudet. Onnistuneissa palvelukonsepteissa on lähtökohtana asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ja laaja ymmärtäminen. Ymmärrys lähtee aidosta kiinnostuksesta ja halusta auttaa asiakasyritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaan liiketoiminnan taustalla on aina joukko päättäjiä ja vaikuttajia, joiden henkilökohtaiset tavoitteet pitää myös ymmärtää. Tämän jälkeen myyjä kykenee sovittamaan palvelunsa ja tuotteensa asiakkaan tavoitteisiin.

Toinen peruslähtökohta on, että myyjä on edustamansa toimialan ja teknologian asiantuntija. Se on tärkeä osa onnistunutta asiakaskokemusta.

Mitä ovat tulevaisuuden myyjät?

Tulevaisuuden myyjät ovat sosiaalisesti taitavia multitalentteja, jotka osaavat tuoda osaamisensa esille ja ovat valmiita heittäytymään. Kun tähän lisätään hyvistä myyjistä aina löytyvää määrätietoisuutta, ahkeruutta, tavoitteellisuutta ja halua menestyä, voidaan puhua tulevaisuuden huippumyyjistä.

Multitalentit tarvitsevat hyvän ja laaja-alaisen koulutuspohjan. Tulevaisuudessa robotisaatio ja tekoäly poistavat entistä enemmän ns. rutiinitehtäviä sekä myyjiltä että myyntiä opettavilta tahoilta, joten myynnin koulutuksen tulee valmentaa entistä enemmän monimutkaisten ja monialaisten haasteiden ratkomisessa tarvittaviin taitoihin. Nopea toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutos vaatii myös B2B-myyjältä taitoja haistella tulevaa, jalostaa siitä liiketoimintaa sekä avoimuutta oppia aina uutta.

Hyvät neuvottelu- ja ihmisiin vaikuttamisen taidot, joita myynnin koulutuksessa harjoitellaan, ovat suorastaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa ja niistä on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Tiivis yritysyhteistyö on elintärkeää sekä koulutuksen laadulle, opiskelijoille että yrityksille: yhdessä on jo kehitetty mm. lisättyä todellisuutta hyödyntävä mobiilisovellus, jonka avulla isokokoisia tuotteita voidaan esitellä kolmiulotteisesti esimerkiksi asiakkaan luona.

Mitä huippumyyjät tarvitsevat?

Huippumyyjät tarvitsevat tulevaisuuden myyntiorganisaatioissa tuekseen asiansa osaavia asiantuntijoita, ajassa olevaa markkinointia, tiedolla ja tunneälyllä varustettua johtamista ja tehokkaita palveluprosesseja. Tällaisessa organisaatiossa myyjä saa vastuullisen avainhenkilön aseman ja laaja-alaisen näköalapaikan asiakasyritysten liiketoimintaan. Aika monen unelmaduuni, eikö?

Bestseller-myyntikilpailussa punnitaan näitä valmiuksia ja kasvatetaan myyntityön arvostusta. Kannattaa hypätä rohkeasti mukaan.

Lisätietoa kilpailusta http://www.bestsellercompetition.fi/

Juttu julkaistu aikaisemmin Xamk Nextissä.

Kirjoittaja:

Mari Maunula
Koulutusvastaava, myynnin ja markkinoinnin koulutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opiskelijakokemus: työharjoittelu Musiikintuottajat ry:llä – Jani vie glamourin kulisseihin

Kolmannen vuoden myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun opiskelija, Jani Lehtinen, oli työharjoittelussa Musiikintuottajat ry:llä. Miten Kouvolassa asuvan yrittäjän työharjoittelu Helsingissä onnistui? Mitä toimenpiteitä se vaati? Ja minkälaista oli työskennellä kaikessa siinä glamourissa, jota Emma Gaala tarjoaa? Jani raottaa verhoa kulisseihin ja kertoo työharjoittelustaan musiikki- ja viihdemailmassa.

Kerro ensimmäiseksi itsestäsi sekä elämästäsi.

Olen Jani Lehtinen, tradenomiopiskelija Kouvolasta. Suoritan myynnin ja markkinoinnin tradenomin monimuoto-opintoja, joista on tarkoitus valmistua joulukuussa 2019. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2005 alkaen. Vapaa-aikani kuluu musiikkiharrastuksissa, kuten kitaran soitossa, keikkailussa ja sävellyspuuhissa.

Teen parhaillaan opinnäytetyönä tasa-arvotutkimusta Musiikkituottajat ry:lle, jossa olin työharjoittelussa keväällä 2018. Tasa-arvotutkimus kohdistuu Suomen suurimmille levy-yhtiöille, kuten Universal Music, Warner Music ja Sony Music.

Valmistelut Metro Areenalla 2 päivää ennen Emma Gaalaa.

Miten ja miksi päädyit opiskelemaan?

Monet eri alat ovat vuosien mittaan kiinnostanut minua. Vuonna 2016 päädyin hakemaan tähän tradenomin monimuotokoulutukseen. Koulutus on yhdistetty myynnin ja markkinoinnin sekä palvelumuotoilun koulutus, joten se kuulosti erityisen kiinnostavalta. Koulutuksen monimuotoisuus mahdollisti opiskelemisen oman yritystoiminnan ohessa, sekä yritystoiminta mahdollisti itselle vapauden päättää, milloin opiskelen ja milloin teen töitä.

Valmistelut Metro Areenalla 2 päivää ennen Emma Gaalaa.

Kuinka päädyit työharjoitteluun Musiikkituottajille?

Vuoden 2017 kesällä Xamkissa haettiin työharjoittelijaa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:lle Helsinkiin. Kiinnostuin harjoittelupaikasta ja lähetin CV:n sekä työhakemuksen Musiikkituottajille. Työhaastattelu järjestettiin elokuussa Kouvolan kampuksella ja se meni hyvin. Sain melko pian ilmoituksen, että olen päässyt harjoitteluun, joka alkaa tammikuussa 2018.

Tieto siitä että lähdin tammikuussa Helsinkiin harjoitteluun viideksi kuukaudeksi, vaati monia toimenpiteitä. Oli muutettava Helsinkiin ja etsittävä asunto. Lisäksi minun piti päättää mitä teen yritykseni kanssa. Päätin keskeyttää yritykseni, jotta sain aikaa keskittyä työharjoitteluun. Asunto löytyi Helsingin Punavuoresta läheltä työpaikkaa, joka sijaitsi 5 minuutin kävelymatkan päässä.

30 Emma patsasta saapui toimistolle.

Mitä opit omaan ammattitutkintoon/ammattitaitoon liittyen?

Työharjoittelun monipuoliset työtehtävät antoivat kokemusta mm. musiikkibisneksestä, markkinoinnista, sosiaalisen median työkaluista, viestinnästä, graafisesta suunnittelusta ja hieman myös journalismista.

Kuukauden mittainen markkinointi- ja viestintätyö Record Store Dayn parissa antoi runsaasti kokemusta omatoimisesta markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Sosiaalisen median työkaluista Hootsuite, jota en ollut aiemmin käyttänyt, tuli tutuksi työharjoittelussa.

Emma Gaala tunnelmaa VIP-aitiossa.

PÄÄTEHTÄVÄT:

 • Emma Gaala 2018
 • Suomen Virallinen Lista
 • Record Store Day 2018

Näin syntyi listaykköskuva. Kuva tehdään joka viikko albumista, joka nousee listaykköseksi. Kuva julkaistaan Suomen Virallisen Listan eri kanavissa sekä lähetetään artistin levy-yhtiöön.

TYÖTEHTÄVÄT SISÄLSIVÄT:

 • markkinointia
 • viestintää ja tiedottamista
 • sosiaalista mediaa
 • raportointia ja tilastointia
 • koordinointia
 • laskuttamista
 • kokouksia
 • musiikkitutkimusta ja tasa-arvotutkimusta
 • valokuvausta ja kuvankäsittelyä

Emma Gaala tunnelmaa VIP-aitiossa.

KOHOKOHTIA:

 • Emma Gaala 2018
 • Record Store Day 21.4.2018
 • Listaykköspystin luovutus CMX:lle Kouvolassa House Of Rock-ravintolan takahuoneessa ennen keikkaa, sekä kuva, jonka julkaisin Suomen Virallisen Listan sosiaalisen median kanavissa.
 • Juha Tapiolle listaykköspysti Levykauppa Äx:ssä vinyylinjulkaisukeikan yhteydessä. Otin kuvat ja julkaisin Suomen Virallisen Listan sosiaalisen median kanavissa. Myös Juha Tapio julkaisi pystin luovutuksen näyttävästi omissa somekanavissaan.

Levykauppa Tritone Records Punavuoressa.

Record Store Day järjestettiin huhtikuussa 2018. Tehtäväni oli tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen. Yksi tapahtumassa mukana olleista levykaupoista, Tritone Records, sijaitsi suoraan asuntoni alapuolella Punavuoressa.

Koitko jotain haastavaksi tai vaikeaksi työharjoittelussasi?

En kokenut mitään varsinaisesti vaikeaksi. Yhtenä haasteena voi pitää kohtuuhintaisen asunnon löytämistä Helsingin keskustasta, mutta minulla kävi vähän tuuriakin, kun sain heti ensimmäisen hyvän asunnon, jota kävin katsomassa.

Kerro siitä, että miltä tuntui muuttaa Helsinkiin työharjoitteluun? 

Helsinkiin muuttaminen oli virkistävää vaihtelua aiempaan. Etenkin Keskustassa, työpaikan lähellä asuminen, teki monet asiat ja asioinnit helpoksi.

Minkälainen kokemus se oli ja tuliko se rahallisesti kalliiksi?

Työharjoittelu vaati myös taloudellisesti suunnittelua ja useita toimenpiteitä. Musiikinedistämissäätiö MES tarjosi apurahaa harjoittelun ajalle, mutta toisaalta asuminen Helsingin keskustassa oli melko kallista. Lisäksi oli monia muita kuluja. Ennen harjoittelun alkua kuitenkin laskin ja suunnittelin tarkasti kaikki tulot ja menot viiden kuukauden harjoittelun ajalle, joten mitään yllätyksiä ei päässyt tulemaan.

Pahvista väkeä IFPI:n toimistolla – Michael, Anssi ja minä.

Kerro mitä ajatuksia on herännyt tulevaisuuteen liittyen.

Työharjoittelu vahvisti sitä, että musiikki-/media-ala voisi kiinnostaa myös tulevaisuudessa. Nyt viimeisenä kouluvuotena on kuitenkin tarkoitus panostaa opintoihin, kuten parhaillaan työn alla olevaan opinnäytetyöhön.

Kiitos Jani, kun päästit kurkistamaan glamourin kulisseihin. Tsemppiä opintojen viimeistelyyn ja tärkeää aihetta koskettavan opinnäytetyön työstämiseen!

Voit lukea lisää Janin työharjoittelusta ja vuoden 2018 Emma Gaalan tunnelmista Xamkilainen -blogista! Emma Gaala on jälleen helmikuussa 2019, joissa Xamk on jälleen vahvasti mukana!

Opiskelijakokemus: työharjoittelu Inwidossa – uuden tuotteen synnyttäminen

Ensimmäistä vuotta myyntiä, markkinointia ja palvelumuotoilua opiskeleva Marko Laitinen on jo kokenut myyjä. Inwidolla myyntipäällikkönä työskentelevä Marko suoritti syventävän työharjoittelun omalla työnantajalla, mutta hieman erilaisella tavalla. Hän oli mukana projektissa, jossa kehitettiin uutta.

Olen Marko Laitinen, jo jonkun aikaa myynnin parissa työskennellyt 36-vuotias nuori mies. Aloitin opintoni XAMKilla keväällä 2018 Myynnin, Markkinoinnin ja Palvelumuotoilun parissa ja ensimmäisen opintojen henkilökohtaiseen suunnitteluun liittyvän keskustelun yhteydessä kerroin opiskelijavastaavalleni Sini Taimelalle meillä töissä alkavasta tuotekehitysprojektista. Siinä samassa Sini kertoi tuon kuulostavan niin hyvältä oppimismahdollisuudelta, että se kannattaisi hyödyntää opintoihin liittyvänä syventävänä harjoitteluna. Projekti oli alkamassa tästä noin kahden viikon kuluttua, joten kaikki byrokratia ehdittiin hoitaa sopivasti alta pois.

Työskentelen siis myyntipäällikkönä yrityksessä nimeltä Inwido Finland Oy. Tuolloin minulla oli vastuullani vähittäismyynti rautakauppojen kautta sekä uudiskohteita rakentavat kuluttaja-asiakkaat Pihla-tuotemerkillä. Nykyisin vastuuni on kasvanut vielä Inwidon verkkokauppoihin aiempien lisäksi. Projekti, johon pääsin mukaan oli nimeltään Inwido-ovi ja sen tarkoituksena oli kartoittaa, kehittää ja lanseerata uusi, edullisempi ulko-ovituote. Tehtäväni ryhmässä liittyivät vastuualueisiini lähinnä tuoden myynnin ja asiakkaiden tarpeet esille tuotetta kehitettäessä.

Inwido Finland Oy on osa Euroopan suurinta ikkunoita ja ovia valmistavaa Inwido-konsernia. Olemme Suomessa alan suurin toimija ja toimimme markkinasta usealla tuotemerkillä. Brändiportfolioomme kuuluvat tätä nykyä perinteiset Pihla, Tiivi, PihlaPro ja Lämpölux sekä uusimmat hankinnat Klas1, Profin ja Sydänpuu. Näiden tuotemerkkien parissa työskentelee liki 900 ammattilaista. Toimimme kaikilla rakentamisen osa-alueilla pienistä saneerauksista aina teolliseen uudisrakentamiseen saakka.

Kuva 1: Rakentamisen tuotteet ovat hyvin säänneltyjä, mikä on osasyy sille, että Inwidon tehtailla kaikki mittarit ja tulokset ovat hyvin esillä. Tämä tukee myös LEAN ajattelua.

Rakentamisen eristävät tuotteet ovat Suomessa erittäin kattavasti valvottuja ja meidän tahtomme on aina hyödyntää mahdollisimman paljon kotimaisia tavarantoimittajia, testaajia sekä luokituspalveluita. Tästä syystä raaka-aineiden ja komponenttien suhteen ei voi oikaista missään muodossa, vaan asiakkaalle tulee tarjota aina kestävä ratkaisu hintaluokasta huolimatta. Käytämme komponenttitestauksessa teknillisten korkeakoulujen osaamista ja erilaista robotiikkaa vanhentumista, kulumista ja kestävyyttä testattaessa. Tuotteemme luokitellaan aina joko VTT:n tai Motivan toimesta, jolloin ilmoitetut energia-arvot ovat aina paikkansa pitäviä.

Projekti Inwido-ovi keskittyi lähinnä teollisten asiakkaidemme sekä rautakauppojen tarpeisiin saattaa markkinoille edullinen mutta energiatehokas, pelkistetty mittatilausovi. Vaatimuksia oli lähtökohtaisesti melkoinen määrä ja tarkemman suunnittelun aloitimme kaikki omia vahvuuksia hyödyntäen. Tuotanto lähti pohtimaan tehostuksen kautta saatavia säästöjä, hankinta aloitti edullisempien raaka-aineiden etsimistä ja minä myynnissä lähdin kartoittamaan asiakkaidemme todellisia tarpeita.

Kuva 2: Stark 150-vuotiskiertueen aikana pääsin tapaamaan rakennusliikkeen ja rautakaupan edustajia.

Käytännössä jalkauduin asiakkaidemme pariin järjestäen erilaisia ”kyselytilaisuuksia”. Neljän kuukauden aikana jututin projektiin liittyen yli 50 rautakaupan myyjää sekä yli 60 rakennusliikkeen edustajaa. Keskustelun tai haastattelun runkona käytin myynnillistä tarvekartoitusrunkoa suppiloiden kysymyksillä aina alkaen laajasta avoimesta kysymyksestä, kuten ”Mitä rakentamisen tuotteita käytätte töissänne?”

päättyen sujettuun kysymykseen ”Kumpi on tärkeämpi ominaisuus hinta vai pitkäikäisyys?”. Tämän otannan turvin tein yhteenvedon asiakkaidemme tarpeista ja havaitsin suurimman osan niistä täyttyvän jo meidän silloisella tuotevalikoimalla. Yhteistyössä tuotannon, hankinnan, myynnin ja asennuksen kanssa löysimme eräälle erikoisovelle aiempaa tehokkaamman valmistustavat ja saimmekin aikaan asiakkaan hankintahintaan kymmenien eurojen säästön tuotteen laadun tai kannattavuuden muuttumatta tippaakaan. Toisena muutoksena oli asiakaslähtöinen tarve vaihtaa erään ovi-perheen lukkorunko erilaiseksi, jotta samaa ovea voitiin hyödyntää rakentamisessa tehokkaammin eri tilojen sisäänkäyntinä. Näiden kahden muutoksen jalkauttaminen sujui hyvin pienin layout ja kone muutoksin, joten ne saatiin käyttöön kesän huoltotauokojen yhteydessä. Näiden lisäksi saimme idean hyödyntää katkaisusta syntyviä hukkapaloja muussakin kuin energian tuotannossa. Käytännössä uusi toteuttamista odottava innovaatio on liittää yli 120mm palat toisiinsa kampaliitoksin suoraan katkaisusahan jälkeen tuottaen entistä ekologisempaa oven runkomateriaalia. Tällä tavoin säästämme sekä rahaa, että luontoa. Kun tarvittavat investoinnit on tehty, saadaan tämäkin innovaatio käyttöön.

Kuva 3: Oven tekemisessä on vielä paljon käsityötä ja jokainen ylimääräisen vaiheen vähennys lisää tehokkuutta.

Oppimistavoitteena minulla koko harjoittelulle oli ymmärtää entistä paremmin koko arvoketju aina hankinnasta asennukseen ja sen tuottama hyöty yrityksen sekä asiakkaan kannalta. Mielestäni saavutin tavoitteen kirkkaasti ja sen lisäksi opin paljon tuotteiden suunnittelusta ja luokittelusta. Kokemus vahvisti myös mielipidettäni siitä, että funktioiden välinen yhteistyö laajentaa huomattavasti henkilöiden ymmärrystä, suvaitsevuutta sekä osaamista. Tämä on asia joka mielestäni kuuluu meidän kaikkien tulevaisuuden esimiesten ja yritysjohtajien yleissivistykseen. Onkin tärkeää rekrytoida ihmisiä erilaisilta osaamisalueilta ja antaa luonnollisen keskustelun hoitaa osaamisen jakaminen. Lisäksi olisi järkevää ohjata osaajia tämän kaltaisiin projekteihin hankkimaan uusia tai vahvistamaan nykyisiä näkökulmia.

Kuva 4: Eräs johdettavistani, Lasse Jeskanen, Aluemyyntipäällikkö on asiakkaan tiloissa tekemässä ohjevideota ovesta asiakkaan käyttöön. Myynnin työ on hyvin monipuolista!

Tulevia harjoittelijoita varten yhtiössä on valtavasti mahdollisuuksia ja rohkaisenkin kaikkia miettimään Inwidoa siltäkin kulmalta. Lopputyön aiheita myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun opiskelijoille on runsaasti tarjolla. Itseasiassa oma kipinä opiskelun aloittamiseen tuli juuri tuota kautta; Istuimme eräänä päivänä lounaalla reilu vuosi sitten ja keksimme neljä lopputyön aihetta 30 minuutissa. Omista vastuualueistani ottaisin nyt mielelläni vastaan lopputyön verkkokaupan kohderyhmä analyysistä!

GEW-viikon Rekry- ja verkostoitumistapahtuma & Myynnin päivä Kouvolan kampuksella

Myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun monimuoto-opiskelija, Viivi Koivusaari-Aronen, kertoo projektista, jossa oli mukana. Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen -kurssin päätehtävänä oli järjestää Rekry- ja verkostoitumistapahtuma ja Myynnin päivä osana kansainvälistä GEW-viikkoa. Opiskelijatiimillä oli suuri rooli ja vastuu tapahtuman järjestämisessä sekä onnistumisessa. Annetaan Viivin kertoa ensimmäistä kertaa järjestetystä rekry- ja verkostoitumistapahtumasta Kouvolassa.

Vihdoin se huipentui. Koko syksy suunniteltiin Myynnin ja avainasiakkuuksien johtamisen -kurssin porukalla myynnin päivää ja rekrytointimessuja, jotka toteutettiin osana kansainvälistä yrittäjyysviikkoa. Messut huipentuivat Mika D. Rubanovitschin mielenkiintoiseen ja antoisaan, konkreettisia esimerkkejä tarjoavaan luentoon.

Myynnin päivän ja rekrymessujen sunnitteleminen aloitettiin jo varhain syksyllä, joskin pohjatyötä oli kevään puolelta meille tehty. Tekemistä messujen järjestämisen parissa on riittänyt ja stressiäkin tästä ajoittain syntynyt, kuten minkä tahansa tapahtuman järjestämisessä. Projektityöskentely oli monelle meistä uutta ja tällaiseen projektiin lähteminen lähes kylmiltään tuntui aluksi monesta haastavalta.

Torstaipäivän tunnelmia (C) Viivi Koivusaari-Aronen

Vaikka aluksi hieman saatoimme säikähtää työmäärää ja ajoittain työn lopputulos jännitti, oli kuitenkin todella hienoa päästä järjestämään tätä tapahtumaa. Sen järjestäminen on ollut hyvin opettavaista ja käytännönläheistä, ja olemmekin taas yhtä mahtavaa opiskelukokemusta viisaampia. Mahtavaa, että Xamkissa pääsee oikeasti toteuttamaan itseään ja tutustumaan työelämään perinteisen teoreettisen opiskelun sijasta.

(c) Anniina Jaskari

Torstaina messut aloitettiin messuemo Minna Hirvosen johdolla. Aamupäivällä ohjelmassa oli yritysesittelyitä ja vapaata kiertelyä näytteilleasettajien pisteiden välillä. Ihmisiä riitti ja Pajalla oli täysi hulina päällä. Torstaina paikan päällä oli useita yrityksiä houkuttavine pisteineen ja aktiviteetteineen. Työnhaun ohessa messuilla pääsi muun muassa pelaamaan Speden peleistä tuttua ja nostalgista nopeustestiä, ratsastamaan keppihevosella, testaamaan käsien puristusvoimaa ja minigolfaamaan.

Messumeininkejä (C) Viivi Koivusaari-Aronen

Torstaina allekirjoittanutta ilahdutti se, kuinka innokkaasti opiskelijat, jotka paikalle saapuivat, uskalsivat oikeasti mennä juttelemaan ja kyselemään yrityksiltä harjoittelupaikka ja -työllistymismahdollisuuksista. Etenkään täällä Kouvolassa ei ihan joka päivä pääse näin useaa yritystä kerralla tapaamaan, ja tällä tavalla heidän kanssaan verkostoitumaan. Juuri siitäkin syystä tämä tapahtuma oli äärimmäisen tärkeä järjestää. Tällaiset rekry-messut laskevat oikeasti myös kynnystä työnhakuun. On huomattavasti helpompaa markkinoida itsensä ihan paikan päällä oikeille ihmisille, keskustelemalla ja tutustumalla, kuin työhakemuksen ja CV:n kautta sähköisesti.

Linkedin-sivuston merkitys myös korostui messupäivänä verkostoitumisten ohessa. Yhtäkään CV:tä en nähnyt kenenkään paikan päällä kantavan, vaikka olimme kannustaneet ihmisiä sellaisia mukaan ottamaan. Niin on maailma muuttunut tässäkin suhteessa. Tästäkin päätellen, nyt olisi viimeistään aika hioa ne Linkedin-profiilit kuntoon. Verkostoitumisen tärkeyttä työmarkkinoilla ei voi liikaa korostaa.

Messuilla pääsi myös kokeilemaan keppihevosratsastusta (C) Viivi Koivusaari-Aronen

Torstai iltapäivänä yritysesittelyiden jälkeen luvassa oli verkostoitumistapahtuma yrittäjille. Ilta alkoi lauluesityksellä ja lasien kilistelyllä puheiden jälkeen, jonka jälkeen yrittäjät pääsivät nauttimaan antoisasta seisovasta pöydästä.

Myyntikapinallinen Mika D. Rubanovitsch pitämässä luentoaan (C) Viivi Koivusaari-Aronen

Perjantai-aamu alkoi taas vilkkaana, ja paikalla oli myös yrityksiä, jotka eivät vielä torstaina olleet päässeet paikan päälle. Lounastauon jälkeen viimeinen päivä huipentui mahtavan Mika D. Rubanovitschin luentoon.

Luennolla Mika antoi paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin yrittäjien tulisi keskittyä, ja muistutti siitä, että yrittäjän on hyvä olla hereillä ja ajan hermoilla. Rubanovitschiltä saimme hyviä esimerkkejä siihen, miten tehdä menestyksekästä myyntiä, kuinka kohdata asiakas ja mitä ottaa huomioon nykypäivän asiakaskohtaamisissa. Reilu puolitoistatuntinen luento oli erittäin mielenkiintoinen, ja aika kului kuin siivillä! Tätä miestä olisi mieluusti kuunneltu pidempäänkin.

Tapahtumajärjestäjät innokkaana odottamassa Mika D. Rubanovitschin luentoa (C) Viivi Koivusaari-Aronen

Messut olivat äärimmäisen hyödyllinen tapahtuma meille myynnin ja markkinoinnin opiskelijoille, koska asiakaskäyttäytymisen muuttuessa tuoreelle näkökulmalle myynnin ja markkinoinnin alalla on kysyntää. Yritykset haluavat kehittyä ja tarvitsevat nuoria osaajia. Kaikkia näitä yrityksiä emme me opiskelijat osaa edes ajatella mahdollisiksi työnantajiksi, vaikka lähes tulkoon kaikissa yrityksissä myyntiä ja markkinointia tehdään, tai ainakin pitäisi tehdä. Tällaisista tapahtumista on hyötyä niin työnantajille, jotka saavat tarvitsemiaan osaajia, ja myös nuorille osaajille, jotka tarvitsevat itselleen mahdollisesti vaikka vain kesätöitä, mutta myös pidempiaikaisia uramahdollisuuksia.

Kaiken kaikkiaan Myynnin päivä ja rekrymessut oli erittäin onnistunut tapahtuma. Tietenkin olisimme toivoneet yhäkin enemmän väkeä paikalle, koska osanottajia ei ikinä voi olla liikaa. Kuitenkin kaikin puolin olemme koko opiskelijaporukka erittäin tyytyväisiä saavutettuun tulokseen. Positiivisesti ajateltuna, meille jäi myös itsellemme hyvin aikaa verkostoitumiseen.

Toivottavasti saadaan rekrymessuista jatkuva tapa Xamkiin, ja yhä enemmän osallistujia paikan päälle seuraavina vuosina. Tällaisten tapahtumien tärkeyttä ei voi meille opiskelijoille liikaa korostaa. Tänä vuonna saimme aivan mahtavan pohjatyön tehtyä seuraavan vuoden tapahtumajärjestäjille!

Jos on intoa tarkastella, kuinka meidän rekrymessut sujuivat, Facebookista löytyy lisää tapahtuman kuvia ja fiiliksiä tapahtuman nimellä Myynnin päivä & rekrytointimessut, Instagramista nimimerkin myynninpaivajarekrymessut alta ja Twitteristä hashtagein #gew #xamk #rekrymessut 

Kirjoittaja:

Viivi Koivusaari-Aronen
Toisen vuoden myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun tradenomiopiskelija
viivi.koivusaari@edu.xamk.fi