Digiope -palkinto

Digiope (ent. Vuoden verkko-opetusteko) -palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa hyviä käytänteitä verkko-opetuksessa ja parantaa verkko-opetuksen laatua. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta arviointiraati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista.

Verkko-opetusteko-palkinnon voittaja saa palkinnoksi kunniakirjan, tavarapalkinnon sekä oikeuden käyttää Digiope-tunnusta verkkomateriaaleissaan. Kilpailussa jaetaan myös 1-2 kunniamainintaa, joiden vastaanottajat saavat kunniakirjan lisäksi tavarapalkinnot. Ehdotuksia jättäneet osallistuvat yllätyspalkinnon arvontaan.

Vuoden 2017 arviointiraati kiinnittää huomiota voittajaa valitessaan varsinkin seuraaviin asioihin:

 • ohjaus ja tiedotus,
 • toteutuksen rakenne,
 • osaamistavoitteita tukeva ja innovatiivinen välineiden ja menetelmien käyttö sekä
 • ulkoasu.

Raati pitää itsellään oikeuden valita palkittava opettaja/toteutus/käytäntö ehdotusten ulkopuolelta. Vuoden 2017 arviointiraatin jäsenet ovat

kehityspäällikkö Eeva Kuoppala, Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen
lehtori Mari Järvenmäki, Xamk, metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö (vuoden 2016 Vopeteko-voittaja,)
verkkopedagogiikan yliopettaja Irja Leppisaari, Centria AMK
verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola, Xamk, E-kampus

Vuoden 2016 verkko-opetusteko -voittajat

Voittaja: Mari Järvenmäki, opintojakso Elintarvikevalvonta 2

” Opintojakso on uudella tavalla raikas toteutus. Hedelmä, johon tekee mieli tarttua. Toteutuksella on innovatiivisella tavalla yhdistetty Moodle ja blogiympäristö. Opintojakson oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja ohjaavat opiskelijoita toimimaan. Opettaja on osoittanut rohkeutta ottamalla käyttöön avoimen ympäristön ja esimerkillään innostanut myös opiskelijoita. Erilaisten työtapojen ja välineiden käyttö erittäin monipuolista ja innovatiivista. Oppimateriaalissa hyödynnetty interaktiivisen kuvan mahdollisuuksia. Toteutus antaa muillekin opettajille vinkkejä siitä, mihin suuntaan digiopetusta voisi kehittää. ”

Kunniamaininnat

 • Liiketalouden koulutus, Mikkeli  Erityismaininnan saivat toteutukset Esimies asiakkuuksien kehittäjänä ja Talousnäkökulma esimiestyössä.
  ”Liiketalouden koulutus, Mikkeli nousi kilpailussa esiin useilla sekä ydinosaamisen että täydentävän osaamisen opintojaksoilla. Opintojaksojen vahvuuksia ovat selkeä rakenne ja aikataulu, täsmälliset ohjeet ja johdonmukaisesti etenevä pedagoginen polku. Vaikka painopiste on itsenäisessä työskentelyssä, opintojaksoilla on pääsääntöisesti käytetty monipuolisesti erilaisia työskentely- ja arvointimenetelmiä ja Moodlen mahdollisuuksia. Parhailla toteutuksilla kiinnitetään myös erityistä huomiota opiskelijoiden ohjaukseen, motivointiin ja itsearviointiin. Ohjevideoita ja kuvia käytetään onnistuneesti.”
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, palkitut opettajat Leena Uosukainen &  Pirjo Hartikainen
  ”Opintojakson vahvuutena on sisällön monipuolisuus ja työskentelytapojen vaihtelevuus. Opintojaksolla on hyödynnetty monipuolisesti sekä valmiita että itse tuotettuja materiaaleja  Opintojakson rakenne on selkeä ja looginen. Opiskelijat aktivoidaan ryhmässä työskentelyyn ja opittujen asioiden jakamiseen. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä. Toteutus on opiskelijalle turvallinen toimia ja tunnelma on lämmin ja välittävä.  Kuvat tukevat toteutusta. Opintojakson opettajat ovat tehneet hyvää työtä!”

Aiempien vuosien Vopeteko-voittajat

2015

Voittaja: Sari Parkkinen, opintojakso Saksan kertauskurssi verkossa

Kunniamaininnat

 • Helena Horn, Palkittu oppimistehtävä: opiskelijablogit paikalllislehdessä
 • Elisa Marttila, palkittu toteutus: Sisätautien hoitotyö
 • Marko Kananen, palkittu toteutus: Cultural competence in multicultural Finland

2014

Voittaja: Tiina Lybeck, opintojakso Seksuaaliterveyden edistäminen

Kunniamaininnat:

 • ”Hiomaton timantti”: Arja Sinkko, palkittu toteutus: Teollisuustalous
 • ”Oppimisen ytimessä” Annamaija Siren, palkittu toteutus: Kriminaalityö 

2013

Voittaja: Taina Lehtonen, palkittu opintojakso: Anatomia ja fysiologia

Kunniamaininnat

 • Sami Heikkinen, palkittu toteutus: Konseptointi ja tuotteistaminen
 • Päivi Korhonen, palkittu toteutus: Ranskan alkeiskurssi 1: Bonjour! 

2012

Voittaja: Reijo Honkonen, palkittu toteutus: Kirjallisuuden opintojakso

Kunniamaininnat

 • Maija San, lehtori, palkittu toteutus: Ammattialan englanti EN09SA
 • Kielten opettajat, palkitut toteutukset: Terveysalan venäjä, Saksa 1 verkkokurssi, Svenska för reseledare, Professional English and business communication skills, Destination Finland for adult students