Näin pääset alkuun videoiden kanssa 

Mitä vaihtoehtoja on tehdä videotallenne opetusmateriaalista tai -tapaamisesta, ja mitä tulisi huomioida? 

Tallennevideota tehtäessä, kannattaa miettiä jo ennen tallennusta, tuleeko tallenteesta oppimateriaali, vai opetusmateriaali.  

Oppimateriaali = aina avoin, avoimella julkaisualustalla julkaistu, toimituksellisen prosessin läpi käynyt ja arvioitu itsenäinen teos, jota voidaan käyttää oppimateriaalina useilla eri opintojaksoilla ja eri koulutuksissa pitkän aikaa. Täyttää julkaisutiedonkeruussa tarkoitetut julkaisun vaatimukset. Tekijä tekee sopimuksen julkaisemisesta. Julkaisusta maksetaan Xamkissa palkkio. 

Opetusmateriaali = opettajan itsensä laatima, yleensä yhtä opintojaksoa varten tuotettu opetusmateriaali, jota tyypillisesti jaetaan suljetussa oppimisympäristössä ja päivitetään usein. Ei täytä kaikilta osin julkaisutiedonkeruussa tarkoitettuja julkaisun vaatimuksia. Tekijä ei tee erillistä sopimusta. 

Miten tallennetaan? 

Voit tallentaa opiskelijoiden kanssa tapaamisen Zoomissa tai Teamsissä käynnistämällä tallennuksen tapaamisen aikana. Jos taas teet videon itsenäisesti, voit käyttää myös Panopto Recorderia Xamkin videopalvelu Panoptosta käynnistäen (video.xamk.fi –> Create – Panopto for Windows), tai tehdä videon PowerPointin tallennustyökalulla, mikäli haluat tehdä diaesityksen äänellä ja/tai kamerakuvalla.  

Minne video tallentuu? 

Teamsin tallenteen paikka määräytyy sen mukaan, onko verkkotapaaminen käynnistetty tiimin kanavalla Meet now/Pikakokous -toiminnolla, vai onko verkkotapaaminen ajoitettu Teamsin tai Outlookin kalenteriin ja sieltä käynnistetty. Jos tapaaminen on tiimin kanavalla, tallenne löytyy Teams-tiimin Sharepoint-sivuston tiedostoista. Jos tapaaminen on tehty kalenteriin, tallenne löytyy tietokoneesi Recordings/Tallenteet -kansiosta OneDrivesta.   

Zoom tallenne löytyy tietokoneeltasi Documents/Omat tiedostot – Zoom -kansion alta. Tallenne syntyy vasta kun lopetat Zoom-tapaamisen, ja voit tehdä vain yhden tallennepätkän per kokous, sillä useamman luomisessa tulee usein teknisiä vikoja tallenteisiin. Kun tapaaminen suljetaan, Zoom prosessoi tallenteen, jossa kestää jonkun aikaa. Vasta prosessoinnin jälkeen tallenne löytyy tietokoneeltasi.  

Panoptolla tehty video tallentuu Panopton pilvitallennustilaan, yleensä siis Panopton My Folderiin, tai tallennetta aloittaessasi määritettyyn kansioon, joka on oletuksena se, missä olet viimeksi ladannut tai luonut videon ollessasi järjestelmässä.   

PowerPointissa esitykseen tehnyt äänet ja videokuvat näkyvät esityksessä suoraan, ja se tallentuu sinne, minne olet tallentanut PowerPoint-esityksen viennin tallenna-toiminnolla.  

Missä tallenne on tehty? Mistä tallenne löytyy? Milloin tallenne arkistoituu automaattisesti? 
Teams OneDrive Tallenteet-kansio / Recordings-kansio sekä Microsoft Stream -palvelu 120pv 
Panopto Recorder Panopton pilvestä My Folder –kansio, tai ennalta määritetty muu Panopto-kansio  Kun videota ei ole käytetty kahteen vuoteen. 
Zoom Tietokoneen Omat tiedostot / Document –kansion Zoom-kansio Ei arkistoidu automaattisesti.  
PowerPoint Tietokoneen paikallinen kansio, tai muu valittu tallennuskansio OneDrivesta. Ei arkistoidu automaattisesti. Jos tunnus lakkaa, OneDriven sisällöt häviävät. 

Kauan tallennevideo säilyy saatavilla ja kenelle? 

Teamsin videoiden pikalinkit löytyvät aina tiimin kanavalta tai kokouksen keskustelusta, jos olet niissä tallennuksen aloittanut. Näissä näkyvyysaika on rajattu ja videon katseluoikeudet on määritelty vain kanavaan kuuluville, tai vain kokoukseen kutsutuille ja osallistuneille.  Kanavan ilmoitus tallenteesta ja kokouksesta pysyy näkyvillä tiimin keskusteluissa 48 tuntia. Itse video on kuitenkin vielä löydettävissä tiimin Sharepointista Recordings-kansiosta, jos tallennevideo on tehty tiimissä Meet now –aloitetussa kokouksessa, eikä se sieltä arkistoidu itsekseen. Normaalin ajastetun kokouksen tallenne on saatavilla OneDriven Recordings/Tallenteet -kansiossa 120 päivää. Voit halutessasi muuttaa tallenteen vanhentumisaikaa tai poistaa sen kokonaan. Vanhemisajan näet, kun otat OneDriven verkkoversiossa tiedostonimen kolmen pisteen valikosta kohdan Details/Tiedot.  Automaattisen arkistoitumisen OneDriven Recordings/Tallenteet -kansiossa voit välttää myös siirtämällä tallenteen eri kansioon.  
 
Panopto-tallenteiden elinkaari on oletuksena kaksi (2) vuotta viimeisestä katselusta, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti ensin roskakoriin ja 180 vuorokauden jälkeen lopullisesti roskakorista. Tarvittaessa elinkaarta jatketaan perustellusta tarpeesta. 

Zoom-tallenteet säilyvät paikallisesti tallentajan tietokoneella, eivätkä arkistoidu. Sama pätee PowerPoint-tallenteisiin, jos ne on tallennettu paikalliseen kansioon tietokoneelle. Näistä molemmat tulee sijoittaa jonnekin saataville, kuten OneDriveen tai Panoptoon, jos videot halutaan antaa linkillä katseltavaksi.  

Tarvitseeko video tehdä saavutettavaksi ja mitkä ovat vaihtoehdot? 

Videot tulee aina tehdä saavutettaviksi. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on, jossa sen voi jättää tekemättä. 

Yleinen käytäntö videoiden suhteen on, että jos videotallenne on vain osallistujille, eikä sitä laiteta jakoon muille, saavutettavuudesta ei tarvitse huolehtia tallenteen osalta.  

Jos videota ei tarvitse tehdä saavutettavaksi, sitä ei tarvitse ladata Panoptoon, vaan voit käyttää tallenteen omaa linkkiä, jonka otat OneDriven videotiedostosta, tai annat videon olla tiedostoissa katseltavana tiimiläisille.  

Jos taas teet videosta pysyvän tallenteen, jota käytät monilla eri toteutuksilla ja ryhmillä pidemmän ajan, tulee siihen tehdä tekstitys (esimerkiksi Panopton automaattinen tekstitys -toiminnolla), tai antaa videon katsojille saataville tekstivastine, eli esimerkiksi videon sisällön käsikirjoitus tai litterointi. Teams osaa tehdä litteroinnin automaattisesti, ja sen voi ladata kokouksen tallenteen luota kokouksen kalenterimerkinnästä, mutta kieli tulee vaihtaa heti tallenteen alussa oikeaksi. Tekstit eivät välttämättä muodostu puheesta virheettömästi. Jos teet PowerPointissa tai Teamsissa videon, voit käynnistää myös automaattisen tekstityksen jo tallennuksen aikana, jolloin tekstitys syntyy samalla kun puhut ja näkyy osallistujille sekä tallenteella itse videokuvassa. PowerPointissa tekstitettävän äänen täytyy olla englanniksi, jotta PowerPointin tekstitys tulee oikein, ja asetukset täytyy korjata ennen aloittamista siten, että valitset kielilähteeksi englannin, tekstityskieleksi joko englannin tai suomen, ja sitten ruksaat kohdan tekstitä aina.  

Jos teet videon Zoomilla, ja se tulee tehdä saavutettavaksi, tulee video ladata Panoptoon ja luoda siellä tekstitys, tai antaa katsojille dokumentti videon käsikirjoituksesta, tai muu tekstivastine.  

PowerPointilla luotu video viedään mp4-muodossa oman tietokoneen tiedostoihin, josta sen voi ladata Panoptoon, jossa tehdään tekstitys Panopton automaattinen tekstitys -toiminnolla. Jos dioilla on jo samat puhutut asiat tekstinä näkyvissä, ei tekstitystä tarvitse tehdä.  

Sekä Zoom että Panopto tekevät tehdystä videosta aina myös äänitiedoston. Jos et halua tehdä tekstitystä, tai sen korjailuja, voit hyödyntää myös Wordin verkkoversion toimintoa, joka tekee äänitiedostosta litteroinnin, eli muuttaa puhutut äänet tekstiksi, jonka voi tiedostona asettaa näkyville videon yhteyteen, ja joka tekee siitä saavutettavan.  
 

Minne kannattaa siirtää? 

Jos käytät videota lyhytaikaisesti eli vain yhdelle ryhmälle, etkä laita sitä saataville muille toteutuksille, ja osallistujilla on ollut mahdollisuus osallistua tallennettuun verkkotapaamiseen, voit säilyttää videon OneDrivessa ja jakaa sieltä linkillä. 

Jos teet tallenteesta pidemmän ajan videon, jota hyödynnät myös myöhemmin ja laitat sen saataville verkon kautta, kannattaa tallenne siirtää Xamkin videopalvelu Panoptoon. Tallenne on tällöin tehtävä myös saavutettavaksi. Panopton etuina on se, että videoon voi aina jättää myös kommentteja, joten sitä voi käyttää myös tehtävänä. Panoptossa videot ovat myös mainosvapaita, ja oikeudet videon käytön hallintaan pysyvät organisaation sisällä.  Panoptossa videon käyttöaika on myös ennakoitavissa ja määritettävissä, sillä video arkistoituu vasta kahden vuoden käyttämättömyyden jälkeen.  
 

Miten kannattaa jakolinkki ottaa, ja laittaako vanhenemisaikaa vai ei? 

Jakolinkki OneDriven tiedostoon kannattaa ottaa tiedoston selausnäkymästä hiiren oikealla näppäimellä, ja luoda linkki OneDriven omalla Share-toiminnolla. Tallenne on suositeltavaa sijoittaa eri kansioon kuin Recordings/Tallenteet -kansioon, jotta se ei vanhene huomaamattasi. Samalla pääset määrittämään, tuleeko jakolinkille vanhentumisaika vai ei. Asettamisella vanhenemisajan voit määrittää, että tallenne ei ole vapaasti saatavilla kuin tietyn ajan ja tietyille linkin vastaanottajille, joten sitä ei tarvitse tehdä saavutettavaksi.  

Miten tuoda Learniin videosisällöt käytettäväksi, kun keinoja on monia? Linkittäisinkö videon jako-osoitteen, toisinko videot tiedostoina alustalle, jakaisinko videoiden Panopto-kansion saataville, vai laittaisiko videon esiin upotettuna, tai osana H5P aktiviteettia? 

Voit tuoda videoiden linkit Learniin jakamalla linkin lisää aktiviteetti tai aineisto –toiminnolla, valitsemalla aineiston muodoksi ohjeteksti, tai verkko-osoiteaineistolla. Jos video näkyy suoraan upotettuna, etkä tätä halua, voit ottaa ominaisuuden pois päältä valitsemalla välilehtien oikeasta laidasta lisää – suodattimet – multimediapluginit – pois käytöstä. Tällöin video palaa näkymään vain linkkinä. Tämä on suositeltava tapa.  

Learn alustalle ei kannata tuoda videoita tiedostoina, sillä tiedostokoko estää alustan mahdollisen kopioinnin jatkossa itsenäisesti uudelle alustalle. Osa videoista menee tiedostokooltaan myös yli alustan sallitun rajoituksen, eikä siten suostu liittymään alustalle. Alustalle sijoitettuihin videoihin on myös mahdoton tehdä tekstitystä. 

Käyttäessäsi videoita opetusmateriaalina, voit luoda Panoptossa oman kansion opintojaksolle, ja ladata tai siirtää haluamasi videot tämän kansion alle. Jos tarkoitus on linkittää videoita useammalle opintojaksolle, tai toistuvasti, on videot jaettava kansion alta Anyone with a link –oikeuden sisältävällä linkillä. Tämä tyyli takaa, että videot toimivat linkeiltään myös tulevissa opintojaksokopioissa.  

Learnin opintojakson videon jakamisen katseluoikeutta voi rajata opintojaksokohtaiseksi sillä, että luot opintojaksollesi Learnissä yhteyden Panoptoon Panopto-lohkon avulla, mikä synnyttää Panoptoon opintojaksolle oman kansion. Tämän kansion sisälle voit ladata tai siirtää haluamasi videot. Nämä videot toimivat vain niille, ketkä ovat opintojaksolla, eikä videoita voi katsoa ilman Learn kirjautumista ja opintojakson osallistujaroolia. Tämän kansion videoita voi linkittää opintojaksolle Learnin Ulkoinen työkalu -toiminnon kautta. Valitset vain asetuksissa Ennalta määritetty työkalu -valikosta kohdan Panopto, ja kansiosta haluamasi videon/videot. Voit myös luoda kyseiseen opintojakson omaan Panopto-kansioon (Video)Panopto -aktiviteetilla oman palautuskansion, jonne opiskelijoille voi antaa oikeuden ladata tekemiään videoita Learnin aktiviteetin kautta. Jos haluat, voit myös sallia opiskelijoiden näkevän toistensa palauttamia videoita, tekemällä muutoksen alakansion asetuksiin. Panoptossa. Video(Panopto)-aktiviteetti vaatii aina vielä alakansion määrittämistä Create Assignment folder -toiminnolla Panopton puolelta, jotta oikeus ladata videoita opiskelijoiden toimesta onnistuu. Jos jaat videioita vain itse, tätä määritystä ei tarvitse tehdä. Opiskelijat tulee myös ohjeistaa menemään Video(Panopto)-tehtävässä ensin luodun alakansion alle, ja sitten vasta palauttamaan videonsa Create – Upload Media –toiminnolla. Tähän voi ohjata nimeämällä Learnin Video(Panopto)-palautuskansion esimerkiksi nimellä Palauta videosi tänne. Huomioi, että tämä jakotapa ei toimi tulevissa opintojakson kopioissa, vaan linkitys Panoptoon pitää tehdä uudelleen Panopto-lohkon avulla, ja laittaa videot kyseisen uuden Panopto-kansion alle aiemmasta kansiostaan. Huomioi, että siirto lopettaa videoiden toimivuuden aiempaan opintojaksoon. Toistuvassa opintojakson kopioinnissa onkin järkevämpää luoda oma pysyvä kansio opintojaksojen käyttöön Panoptoon, josta linkittää yksittäiset videot sen sijaan opintojaksolle jako-oikeudella Public Unlisted – Anyone who has the link.  

Videon upottaminen Learniin Panopton videon upotuskoodilla on yleisesti käytetty keino videoiden jakamiseen opintojaksolla. Huomioithan kuitenkin, että on hyvä jakaa myös alkuperäinen videon jakolinkki saataville, jotta videota voi katsoa myös isommalla näkymällä halutessaan. Videon voi upottaa Learniin Lisää aineisto tai aktiviteetti toiminnolla, Ohjeteksti-aktiviteetilla, valitsemalla editorista kohdan </>, ja liittämällä avautuvalle koodipuolelle Panoptosta Share – Embed –kohdasta kopioidun upotuskoodin, ja tallentamalla Ohjetekstin.  

Jos tarkoituksenasi on luoda videoihin kysymyksiä, voit laittaa videot Panoptoon ja linkittää sieltä osaksi H5P Interactive Video -aktiviteettia. Linkityksen osoite tulee ottaa Panopton videon asetuksien kohdasta Outputs – View Podcast, jotta video toimii H5P-tehtävässä. Interactive video -tehtävässä voit liittää videoon kysymyksiä ja laittaa pisteytyksen. Halutessasi voit määrittää asetuksissa myös millä pistemäärällä video kirjautuu tehdyksi opiskelijan edistymisenseurannassa ja käyttää sitä taas rajoittamaan alustalla etenemistä, kunnes vaadittava osaamistaso on saavutettu. H5P interaktiivinen video -tehtävä ei kirjaa videoiden katselukertoja Panoptolla videon viralliseksi käytöksi, joten videota on syytä avata yleisellä jakolinkillä aina ajoittain, ettei se arkistoidu käyttämättömänä, ja poistu Panopto-järjestelmästä kahden vuoden jälkeen luomisesta.  

Kenelle video näkyy ja miten näkyvyyttä voi rajata tai avata? 

Videon voi tallentaa OneDriveen, tai Panoptoon. Oletuksena Teamsilla tehty tallennevideo on OneDrivessa Recordings-kansiossa ja näkyy linkkinä kokouksen Keskustelu-välilehden julkaisussa vain kokoukseen osallistuneille. Jos jakolinkin ottaa OneDriven kautta tallennevideon Share-toiminnolla, voi oikeuksia antaa laajemmin. OneDrivessa eniten käytetty Share-toiminnon oikeustyyppi on Copy link –tekstin oikealla puolella olevan ratasikonin (Link Settingsin) kautta otettu Anyone, jolloin videolinkki toimii kaikille sen saajille.  Samalla voi määrittää halutessaan vanhenemispäivän linkin toimivuudelle, sekä sen, voiko käyttäjä myös muokata tiedostoa, vai vain katsella. Tarkempaa oikeuksien rajaamista voi tehdä jakamalla tallennevideon vain organisaation jäsenille, jolloin käyttäjältä vaaditaan Xamkin Microsoft-kirjautuminen, tai henkilökohtaisesti käyttäjän omalle sähköpostille.  

Jos tallennevideo on tehty Zoomissa, tallentuu tallennevideo vain tallentajan tietokoneelle paikallisesti Zoom-nimiseen kansioon, eikä se näy muille. Tallennevideo on vielä tällöin erikseen vietävä Panoptoon tai OneDriveen, josta voi ottaa sille jakolinkin. 

Videon lataaminen Panoptoon tekee videosta oletuksena yksityisen, eikä se näy muille. Jos sen jakaa Share-toiminnolla, voi oikeuksia antaa laajemmin. Panoptossa eniten käytetty Share-toiminnon oikeustyyppi on Anyone with a link, jolloin videolinkki toimii kaikille sen saajille.  Tarkempaa oikeuksien rajaamista voi Panopton videolle tehdä jakamalla sen vain henkilökohtaisesti sähköpostiosoitteelle, tai yhdistämällä Learn-opintojakson Panoptoon Panopto-lohkolla, ja sijoittamalla jaettavan videon/videot opintojakson oman Panopto-kansion sisälle. Kyseisen kansion asetuksia tulee tällöin myös muuttaa, ja aktivoida Create Assignment Folder -asetus. Tällöin Learn-kirjautuminen ja opintojakson Opiskelija-rooli takaavat oikeudet nähdä videot, joita opettaja voi Panopto-aktiviteetilla tuoda esille opintojakson sisältöihin.  

Spread the love

Vastaa