Digiope -palkinto

Digiope (ent. Vuoden verkko-opetusteko) -palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa hyviä käytänteitä verkko-opetuksessa ja parantaa verkko-opetuksen laatua. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta arviointiraati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista. Lue lisää palkinnon jako-ohjeista.

Palkittuja toteutuksia esitellään Digi.peda-seminaarissa, Pedagoodies -webinaareissa ja muissa E-kampuksen tapahtumissa. Linkit tapahtumien tallenteisiin löytyvät Xamkin videopalvelusta.

Vuoden 2023 Digiope -äänestys

Ehdotuksia vuoden 2023 Digiope -palkinnon saajaksi kerättiin kevään Learn-kyselyn yhteydessä sekä erillisellä äänestyksellä marras-joulukuussa. Ehdotuksia saatiin yhteensä 49 ja finaaliin, eli Digiope-raadin arvioitavaksi valittiin 7 opintojaksototeutusta.

Vuoden 2023 arviointiraadin jäseninä mukana olivat:

  • Opetuksen kehityspäällikkö Mari Hämäläinen (Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen),
  • Yliopettaja Matti Koivisto (Xamk, rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, vuoden 2022 Digiope -palkittu),
  • Erikoissuunnittelija Outi Wallin (Tamk),
  • Verkko-oppimisympäristövastaava Matti Strengell (Xamk, E-kampus) 
  • Muutoskoordinaattori Mirva Pilli-Sihvola (Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen). 

Marja-Leena Koskinen palkittiin vuoden 2023 Digiopena

Lehtori Marja-Leena Koskinen, liiketalouden koulutusyksiköstä palkittiin Digiope-palkinnolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digi.peda-seminaarissa. Palkinnon hänelle toi verkossa toteutettu opintojakso Monikanavainen markkinointiviestintä.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

”Tämä toteutus muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden. Toteutuksen rakenne on rauhallinen ja selkeä. Tehtävät ovat monipuolisia ja niissä toteutuu työelämälähtöisyys. Sisältö on hallittu ja aineistot valittu harkiten, eri teemat muodostavat opintojaksosta eheän kokonaisuuden. Opiskelija saa heti opintojakson alussa kattavat ohjeet opiskelua varten; alussa on esitetty aikataulut, sisällöt ja arviointikriteerit. Myös tekoälyn hyödyntämiseen liittyen on ohjeistus opintojaksolla. Vuorovaikutus on mahdollistettu keskustelualueiden ja tiedotuskanavien kautta ja niitä on myös hyödynnetty tällä toteutuksella aktiivisesti. Myös opettajan yhteystiedot ovat selkeästi saatavilla. Opiskelijalta tulleen ehdotuksen perusteluissa kiitosta saa toteutuksessa rakenteen toistuvuus, jonka avulla opiskelijan on vaivatonta edetä alustalla ja löytää tarvittava info. Tämä opintojaksototeutus on monella tavoin onnistunut kokonaisuus.”

Digiope-palkinnon lisäksi kaksi kunniamainintaa 

Digiope 2023 kunniamaininnat saivat lehtori Tiina Luukkainen opintojaksosta Professional English sekä lehtorit Leila Pekonen ja Jaakko Pitkänen opintojaksosta Johtaminen ja työyhteisötaidot.

Professional English -opintojaksototeutusta raati kuvailee seuraavasti: ”Tämä toteutus on selkeä niin rakenteeltaan kuin ohjeistukseltaankin. Opintojakson aikataulut, sisällöt ja tavoitteet on ilmoitettu toteutuksella selkeästi heti alussa. Opettaja on ottanut toteutuksellaan huomioon monenlaiset oppijat ja tavat osoittaa osaamista. Opettaja on panostanut ohjaukseen opintojaksolla; ohjaavat viestit ja videot ovat kannustavia ja hyvin ajoitettuja opintojakson eri vaiheisiin. Opiskelijalta tulleen ehdotuksen perusteluissa hyvää palautetta saa muun muassa mahdollisuus tehdä oppimistehtäviä opiskelijoiden yhteistyönä sekä opettajan audiopalautteiden ja video-ohjeistuksien tuoma henkilökohtaisuus verkko-opiskeluun. Oppimisympäristön mahdollisuuksia on tällä toteutuksella hyödynnetty hyvin ja toteutuksella näkyy monia modernin verkko-opetuksen elementtejä.”

Johtaminen ja työyhteisötaidot -toteutus sai seuraavat perustelut: ”Tämän toteutuksen vahvuutena on esimerkillisen selkeä orientaatio-osuus. Opiskelija saa toteutuksella hyvän alun ja tarvittavat tiedot opiskelua varten. Myös ylätason rakenne on selkeä; opintojaksoalustan välilehdet on nimetty hyvin ja alustalla on helppo navigoida. Toteutus on runsas ja opettajien asiantuntijuus aiheesta välittyy tällä toteutuksella. Ulkoiset linkit on nimetty saavutettavasti. Toteutuksella on selvästi ajateltu opiskelijaa ja haluttu tarjota hänen oppimisensa tueksi monipuolinen paketti opiskeltavasta aiheesta. Opiskelijalta tulleen ehdotuksen perusteluissa opettajia kiitetään paneutumisesta selkeisiin tehtävänantoihin ja monialaisiin näkökulmiin. Kiitosta opettajille annetaan myös kattavasta ja ohjaavasta palautteesta.”.

Aiempien vuosien Digiope/Vopeteko-voittajat

2022

Voittaja: yliopettaja Matti Koivisto, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, opintojakso Big Data ja päätöksenteko

Kunniamaininnat:

 • Sovellusohjelmointi 1, lehtori Janne Turunen, Informaatioteknologian koulutusyksikkö
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus, lehtori Mari Hämäläinen, liiketalouden koulutusyksikkö

2021

Voittaja: lehtori Tiina Rissanen, Liiketalouden koulutusyksikkö, opintojakso Hyvinvointiyrityksen talous

Kunniamaininnat:

 • Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, lehtorit Katri Rissanen ja Leena Kosunen, Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö.
 • Differentiaali- ja integraalilaskenta, lehtori Henry Lähteenmäki, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

2020 

Voittaja: lehtori Suvi Pylvänen, Kulttuurin koulutusyksikkö, opintojakso Web design

Kunniamaininnat:

 • Networks and cybersecurity, lehtori Vesa Kankare, Master’s degree programme in cybersecurity)
 • Luovat ja kulttuuriset menetelmät, lehtori Laura Hokkanen, Yhteisöpedagogi AMK -opinnot

2019

Voittaja: Arto Väätäinen, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, opintojakso Ohjelmoinnin perusteet

Kunniamaininnat:

 • Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen, Osku Kiri ja Ann-Mari Sippu, sosionomin polkuopinnot
 • Henkilöstöhallinto ja työoikeus, Sari Toijonen-Kunnari, tradenomin verkkotutkinto

2018

Voittajat:
Hanna Jylkkä, Metsätalous ja ympäristöteknologia, opintojakso Sisäilman biologiset epäpuhtaudet (hybriditoteutus)
Kirsi Jurvanen, informaatioteknologia, opintojakso Tietojärjestelmän hankinta, (verkkototeutus)
opettaja

Kunniamaininta
Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä, opettaja Jussi Hänninen

2017

Voittaja: Osku Kiri ja Harri Mäkinen, opintojakso Mediakasvatuksen perusteet

Kunniamaininnat

 • Viestintätaidot, opettajat Osku Kiri ja Asta Siekkinen
 • Ympäristövastuullisuus organisaatiossa, opettaja Liisa Routaharju 

2016

Voittaja: Mari Järvenmäki, opintojakso Elintarvikevalvonta 2

Kunniamaininnat

 • Liiketalouden koulutus, Mikkeli  Erityismaininnan saivat toteutukset Esimies asiakkuuksien kehittäjänä ja Talousnäkökulma esimiestyössä.
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, palkitut opettajat Leena Uosukainen &  Pirjo Hartikainen

2015

Voittaja: Sari Parkkinen, opintojakso Saksan kertauskurssi verkossa

Kunniamaininnat

 • Helena Horn, Palkittu oppimistehtävä: opiskelijablogit paikalllislehdessä
 • Elisa Marttila, palkittu toteutus: Sisätautien hoitotyö
 • Marko Kananen, palkittu toteutus: Cultural competence in multicultural Finland

2014

Voittaja: Tiina Lybeck, opintojakso Seksuaaliterveyden edistäminen

Kunniamaininnat:

 • ”Hiomaton timantti”: Arja Sinkko, palkittu toteutus: Teollisuustalous
 • ”Oppimisen ytimessä” Annamaija Siren, palkittu toteutus: Kriminaalityö 

2013

Voittaja: Taina Lehtonen, palkittu opintojakso: Anatomia ja fysiologia

Kunniamaininnat

 • Sami Heikkinen, palkittu toteutus: Konseptointi ja tuotteistaminen
 • Päivi Korhonen, palkittu toteutus: Ranskan alkeiskurssi 1: Bonjour! 

2012

Voittaja: Reijo Honkonen, palkittu toteutus: Kirjallisuuden opintojakso

Kunniamaininnat

 • Maija San, lehtori, palkittu toteutus: Ammattialan englanti EN09SA
 • Kielten opettajat, palkitut toteutukset: Terveysalan venäjä, Saksa 1 verkkokurssi, Svenska för reseledare, Professional English and business communication skills, Destination Finland for adult students
Spread the love