Digiope -palkinto

Digiope (ent. Vuoden verkko-opetusteko) -palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa hyviä käytänteitä verkko-opetuksessa ja parantaa verkko-opetuksen laatua. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta arviointiraati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista.

Vuoden 2018 Digiope -palkinnot

Digiope-palkinnon voittaja saa palkinnoksi kunniakirjan, tavarapalkinnon sekä oikeuden käyttää Digiope-tunnusta verkkomateriaaleissaan. Kilpailussa jaetaan myös 1-2 kunniamainintaa, joiden vastaanottajat saavat kunniakirjan lisäksi tavarapalkinnot. Ehdotuksia jättäneet osallistuvat yllätyspalkinnon arvontaan. Lue lisää kilpailun säännöistä.

Vuoden 2018 arviointiraati kiinnittää huomiota voittajaa valitessaan varsinkin seuraaviin asioihin:

 • ohjaus ja tiedotus,
 • toteutuksen rakenne,
 • osaamistavoitteita tukeva ja innovatiivinen välineiden ja menetelmien käyttö sekä
 • ulkoasu.

Raati pitää itsellään oikeuden valita palkittava opettaja/toteutus/käytäntö ehdotusten ulkopuolelta. Vuoden 2018 arviointiraatin jäseniä ovat

kehityspäällikkö Sini Taimela, Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen
lehtori Liisa Routaharju, metsätalouden ja ympäristöteknologian yksikkö (vuoden 2017 Digiope -kunniamaininnan saaja)
verkkopedagogiikan suunnittelija Ilona Laakkonen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu 
verkko-opetuksen koordinaattorit Tiina Parkkonen ja Mirva Pilli-Sihvola, Xamk, E-kampus

Vuoden 2018 Digiope -palkinto

Raadi päätti jakaa vuoden 2019 Digiope -palkinnon kahdelle eri toteutukselle, joista toinen on kokonaan verkossa ja toinen ns. hybridi, eli yhdistelmä verkkoa ja lähiopetusta. Palkinnon saivat

Sisäilman biologiset epäpuhtaudet (hybriditoteutus)
opettaja Hanna Jylkkä, Metsätalous ja ympäristöteknologia

Raadin perustelut:
”Tällä toteutuksella yhdistyvät selkeä rakenne, monipuoliset tehtävät ja sisällöt sekä opettajan läsnäolo ja vuorovaikutus. Ulkoasu selkeä ja kiinnostava, innostaa perehtymään asioihin. Kuvat elävöittävät ja ehdollista etenemistä hyödynnetty.  Ohjeet ovat selkeät ja opintojakson sisällön, tavoitteiden ja työskentelytapojen kuvaamiseen ja niiden välisen yhteyden avaamiseen opiskelijalle on panostettu. Ulkoasu on pelkistetyn toimiva, kuvia on käytetty harkiten ja ne herättävät mielenkiintoa. Mukana AC-luennot tuomassa interaktiivisuutta. Etenemisen seuranta tukee opiskelijan oman etenemisen hahmottamista. Ei puhdas verkkototeutus vaan esimerkki toteutuksesta, jossa on onnistuneesti yhdistetty verkko- ja lähiopetusta molempien vahvuuksia hyödyntäen. Verkkoympäristöön muodostuu selkeä kokonaiskuva toteutuksesta ja se valmentaa lähitapaamisiin. ”

Tietojärjestelmän hankinta, (verkkototeutus)
opettaja Kirsi Jurvanen, informaatioteknologia

Raadin perustelut:
”Tämän toteutuksen vahvuuksia ovat selkeä ja looginen rakenne, looginen eteneminen opintojaksolla opiskeltavan toimintaprosessin mukaisesti ja vahva työelämäyhteys. Opintojakso suoritetaan vaiheittain etenevällä tehtävällä, joka noudattaa todellisen hankintaprosessin vaiheita. Materiaalit ja lähdeaineistot on jäsennelty vaiheiden mukaisesti ja tehdyt ratkaisut perusteltu hyvin opiskelijoille. Ohjaavat tekstit johdattelevat kuhunkin vaiheeseen ja kyseisen osakokonaisuuden materiaaleihin. Ulkoasu on selkeä. Opettaja on läsnä kurssilla valokuvan, videoluentojen sekä henkilökohtaisen ja ryhmäpalautteen välityksellä. Myös keskustelualueen kautta on viestintää koko opintojakson ajan.

Kunniamaininta:

Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä, opettaja Jussi Hänninen, terveysala ja ensihoito (verkkototeutus)

Raadin perustelut:
”Vaikka toteutuksessa on vielä hiottavaa, se viehätti raatia muista poikkeavalla lähestymistavallaan. Opintojakso rakentuu oppimiskysymysten ympärille. Ulkoasu on toimiva ja kuvat tukevat teemaa. Opintojaksolla on hyödynnetty monipuolisesti Moodlen työkaluja ja erilaisia välineitä. Mukana on erilaista videomateriaalia, sekä itse tuotettua että verkossa julkaistua. Opintojaksolla hyödynnetään opettajan lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa. Vaikka kokonaiskuva vaatii vielä selkiyttämistä ja mobiilikäytettävyys mietitytti, raati haluaa nostaa toteutuksen esille esimerkkinä verkkototeutuksesta, jossa on pyritty monipuolisesti hyödyntämään verkon mahdollisuuksia ja luomaan myös omanlaista visuaalista ilmettä. Kannustamme jatkamaan kehittämistä! ”

Aiempien vuosien Digiope/Vopeteko-voittajat

2017

Voittaja: Osku Kiri ja Harri Mäkinen, opintojakso Mediakasvatuksen perusteet

Kunniamaininnat

 • Viestintätaidot, opettajat Osku Kiri ja Asta Siekkinen
 • Ympäristövastuullisuus organisaatiossa, opettaja Liisa Routaharju 

2016

Voittaja: Mari Järvenmäki, opintojakso Elintarvikevalvonta 2

Kunniamaininnat

 • Liiketalouden koulutus, Mikkeli  Erityismaininnan saivat toteutukset Esimies asiakkuuksien kehittäjänä ja Talousnäkökulma esimiestyössä.
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, palkitut opettajat Leena Uosukainen &  Pirjo Hartikainen

2015

Voittaja: Sari Parkkinen, opintojakso Saksan kertauskurssi verkossa

Kunniamaininnat

 • Helena Horn, Palkittu oppimistehtävä: opiskelijablogit paikalllislehdessä
 • Elisa Marttila, palkittu toteutus: Sisätautien hoitotyö
 • Marko Kananen, palkittu toteutus: Cultural competence in multicultural Finland

2014

Voittaja: Tiina Lybeck, opintojakso Seksuaaliterveyden edistäminen

Kunniamaininnat:

 • ”Hiomaton timantti”: Arja Sinkko, palkittu toteutus: Teollisuustalous
 • ”Oppimisen ytimessä” Annamaija Siren, palkittu toteutus: Kriminaalityö 

2013

Voittaja: Taina Lehtonen, palkittu opintojakso: Anatomia ja fysiologia

Kunniamaininnat

 • Sami Heikkinen, palkittu toteutus: Konseptointi ja tuotteistaminen
 • Päivi Korhonen, palkittu toteutus: Ranskan alkeiskurssi 1: Bonjour! 

2012

Voittaja: Reijo Honkonen, palkittu toteutus: Kirjallisuuden opintojakso

Kunniamaininnat

 • Maija San, lehtori, palkittu toteutus: Ammattialan englanti EN09SA
 • Kielten opettajat, palkitut toteutukset: Terveysalan venäjä, Saksa 1 verkkokurssi, Svenska för reseledare, Professional English and business communication skills, Destination Finland for adult students