Digiope -palkinto

Digiope (ent. Vuoden verkko-opetusteko) -palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa hyviä käytänteitä verkko-opetuksessa ja parantaa verkko-opetuksen laatua. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta arviointiraati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista. Lue lisää palkinnon jako-ohjeista.

Palkittuja toteutuksia esitellään Digi.peda-seminaarissa, Pedagoodies -webinaareissa ja muissa E-kampuksen tapahtumissa. Linkit tallenteisiin löytyvät Xamkin videopalvelusta.

Vuoden 2021 Digiope -äänestys

Ehdotuksia vuoden 2021 Digiope -palkinnon saajaksi kerätiin kevään Learn-kyselyn yhteydessä sekä erillisellä äänestyksellä marras-joulukuussa. Ehdotuksia saatiin 99 ja mainituksi tuli 63 eri opettajaa tai toteutusta. Palkitut toteutukset ja opettajat julkistetaan Digi.peda -seminaarissa 16.5.2022.

Vuoden 2021 arviointiraadin jäseniä ovat

  • kehityspäällikkö Sini Jussila, Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen
  • lehtori Suvi Pylvänen, Xamk, kulttuurin koulutusyksikkö (vuoden 2020 Digiope -palkinnon saaja)
  • pedagoginen asiantuntija Jukka Välimäki, Aalto-yliopisto, Oppimispalvelut
  • verkko-oppimisympäristövastaava Matti Strengell, Xamk, E-kampus
  • tuottaja Tiina Parkkonen, Xamk, Julkaisu- ja tuotantopalvelut

Digiope 2021 -palkinto

lehtori Tiina Rissanen, Liiketalouden koulutusyksikkö, opintojakso Hyvinvointiyrityksen talous

”Hieno esimerkki toteutuksesta, josta on riisuttu kaikki turha ja taitavasti keskitytty siihen, mikä on olennaista. Kokonaisuus on helposti ymmärrettävä, siisti ja toimiva. Rakenne ja eteneminen on kuvattu selkeästi. Toteutus etenee loogisesti noudattaen osiosta toiseen toistuvaa mallia. Ohjeet ja introvideot ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Materiaali ja sisältö ovat monipuolisia ja sekä niiden käyttötapa että yhteys toisiinsa on selkeästi ilmaistu. Oppimismenetelmiä on runsaasti ja ne tukevat toisiaan. Käyttöliittymä ja toteutus kokonaisuudessaan on viimeistelty.”

Kunniamaininnat

Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, lehtorit Katri Rissanen ja Leena Kosunen, Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö.

Tämän toteutuksen erityisvahvuus on oppijakeskeisyys, joka tulee esiin monin eri tavoin. Toteutuksella on myös onnistuttu jäsentämään valtava määrä sisältöä helposti lähestyttävällä tavalla. Selkeä aloitusnäkymä ja toistuva rakenne auttavat ison kokonaisuuden hahmottamisessa. Oppimistavoitteet ja ajankäyttösuunnitelma on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Opintojakson suorittamiseen liittyvä info on kootusti omalla välilehdellään, joten aloitussivulta pääsee suoraan siihen osioon, mitä on tekemässä. Infomateriaaleissa on huomioitu erilaiset oppijat ja sisällöissä kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen. Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan mm. esimerkkiaikataulujen, kannustavien viestien, suoritusten seurannan ja itsearvioinnin tuen kautta. Toteutukselta välittyy opiskelijaa tsemppaava asenne.

Differentiaali- ja integraalilaskenta, lehtori Henry Lähteenmäki, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Hyvä esimerkki opettamisen tavasta, jossa ensin näytetään, miten opittava asia tehdään ja sitten harjoitellaan. Toteutus on insinöörimäisen riisuttu. Rakenne on erinomaisen selkeä ja hyödyntää välilehtiformaatin mahdollisuuksia. Kaikki opintojakson suorittamisen kannalta olennaiset tiedot löytyvät ensimmäiseltä sivulta. Oman edistymisen seuranta hyvin avattu. Opettaja on nähnyt paljon vaivaa, että on saanut tehtyä sellaisia tehtäviä, joista opiskelijat pitävät. Opettamisen tueksi on löydetty sopivat työkalut ja käytetty niitä toimivasti yhteen ja lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Tämä toteutus keskittyy olennaiseen ja tekee sen onnistuneesti.

Aiempien vuosien Digiope/Vopeteko-voittajat

2020 

Voittaja: lehtori Suvi Pylvänen, Kulttuurin koulutusyksikkö, opintojakso Web design

Kunniamaininnat:

 • Networks and cybersecurity, lehtori Vesa Kankare, Master’s degree programme in cybersecurity)
 • Luovat ja kulttuuriset menetelmät, lehtori Laura Hokkanen, Yhteisöpedagogi AMK -opinnot

2019

Voittaja: Arto Väätäinen, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, opintojakso Ohjelmoinnin perusteet

Kunniamaininnat:

 • Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen, Osku Kiri ja Ann-Mari Sippu, sosionomin polkuopinnot
 • Henkilöstöhallinto ja työoikeus, Sari Toijonen-Kunnari, tradenomin verkkotutkinto

2018

Voittajat:
Hanna Jylkkä, Metsätalous ja ympäristöteknologia, opintojakso Sisäilman biologiset epäpuhtaudet (hybriditoteutus)
Kirsi Jurvanen, informaatioteknologia, opintojakso Tietojärjestelmän hankinta, (verkkototeutus)
opettaja

Kunniamaininta
Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä, opettaja Jussi Hänninen

2017

Voittaja: Osku Kiri ja Harri Mäkinen, opintojakso Mediakasvatuksen perusteet

Kunniamaininnat

 • Viestintätaidot, opettajat Osku Kiri ja Asta Siekkinen
 • Ympäristövastuullisuus organisaatiossa, opettaja Liisa Routaharju 

2016

Voittaja: Mari Järvenmäki, opintojakso Elintarvikevalvonta 2

Kunniamaininnat

 • Liiketalouden koulutus, Mikkeli  Erityismaininnan saivat toteutukset Esimies asiakkuuksien kehittäjänä ja Talousnäkökulma esimiestyössä.
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, palkitut opettajat Leena Uosukainen &  Pirjo Hartikainen

2015

Voittaja: Sari Parkkinen, opintojakso Saksan kertauskurssi verkossa

Kunniamaininnat

 • Helena Horn, Palkittu oppimistehtävä: opiskelijablogit paikalllislehdessä
 • Elisa Marttila, palkittu toteutus: Sisätautien hoitotyö
 • Marko Kananen, palkittu toteutus: Cultural competence in multicultural Finland

2014

Voittaja: Tiina Lybeck, opintojakso Seksuaaliterveyden edistäminen

Kunniamaininnat:

 • ”Hiomaton timantti”: Arja Sinkko, palkittu toteutus: Teollisuustalous
 • ”Oppimisen ytimessä” Annamaija Siren, palkittu toteutus: Kriminaalityö 

2013

Voittaja: Taina Lehtonen, palkittu opintojakso: Anatomia ja fysiologia

Kunniamaininnat

 • Sami Heikkinen, palkittu toteutus: Konseptointi ja tuotteistaminen
 • Päivi Korhonen, palkittu toteutus: Ranskan alkeiskurssi 1: Bonjour! 

2012

Voittaja: Reijo Honkonen, palkittu toteutus: Kirjallisuuden opintojakso

Kunniamaininnat

 • Maija San, lehtori, palkittu toteutus: Ammattialan englanti EN09SA
 • Kielten opettajat, palkitut toteutukset: Terveysalan venäjä, Saksa 1 verkkokurssi, Svenska för reseledare, Professional English and business communication skills, Destination Finland for adult students
Spread the love