Digiope -palkinto

Digiope (ent. Vuoden verkko-opetusteko) -palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa hyviä käytänteitä verkko-opetuksessa ja parantaa verkko-opetuksen laatua. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta arviointiraati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista. Lue lisää palkinnon jako-ohjeista.

Palkittuja toteutuksia esitellään Digi.peda-seminaarissa, Pedagoodies -webinaareissa ja muissa E-kampuksen tapahtumissa. Linkit tapahtumien tallenteisiin löytyvät Xamkin videopalvelusta.

Vuoden 2022 Digiope -äänestys

Ehdotuksia vuoden 2022 Digiope -palkinnon saajaksi kerättiin kevään Learn-kyselyn yhteydessä sekä erillisellä äänestyksellä marras-joulukuussa. Ehdotuksia saatiin yhteensä 93 ja mainituksi tuli kaikkiaan 56 eri opettajaa ja 67 toteutusta. Finaaliin, eli Digiope-raadin arvioitavaksi valittiin 9 opintojaksototeutusta.

Vuoden 2022 arviointiraadin jäseninä mukana olivat:

  • opetuksen kehityspäällikkö Mari Maunula, Xamk, opetuksen hallinto ja kehittäminen
  • lehtori Katri Rissanen, Xamk, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö (vuoden 2021 Digiope -kunniamaininnan saaja)
  • verkkopedagogiikan asiantuntija Sanna Laukkarinen, Samiedu
  • verkko-oppimisympäristövastaava Matti Strengell, Xamk, E-kampus
  • jatkuvan oppimisen asiantuntija Virva Korpinen, Xamk, Tekniikka yhteiset

Matti Koivisto palkittiin vuoden 2022 Digiopena

Yliopettaja Matti Koivisto, rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksiköstä palkittiin Digiope-palkinnolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Digi.peda-seminaarissa. Palkinnon hänelle toi verkossa toteutettu opintojakso Big Data ja Päätöksenteko.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

Tämän toteutuksen vahvuutena on selkeys ja opintojakson looginen eteneminen. Opintojaksoalustan rakenne on toistuva ja opiskelijalle helppo omaksua. Aihealueen suuret linjat on jaoteltu opintojaksoalustalla välilehti-rakenteella ja osioiden välille on rakennettu jatkuvuutta. Opettajan persoona ja huumori välittyy opintojaksolla. Opettaja on kiinnittänyt huomiota myös saavutettavuuteen muun muassa videoiden tekstityksillä. Opintojakson tehtävät ovat monipuoliset ja vaikeutuvat opintojakson edetessä ja tarjolla on myös syventävää lisämateriaalia. Opiskelija voi opiskella opintojaksolla joustavasti omien tavoitteidensa ja aikataulunsa mukaan. Opettajan video opintojakson alussa on mukava ja selkeä aloitus opintojaksolla opiskelulle. Opintojaksolla on yksinkertaisen selkeät ohjeet, joissa on hyvin tuotu esille, kuinka opintojaksolla opiskellaan ja mitä ja miten arvioidaan.”

Opiskelijat korostivat perusteluissaan myös muun muassa selkeyttä ja joustavaa suoritusmahdollisuutta.

”Selkeästi rakennettu, joka ohjaa kurssin etenemistä loogisesti. Opettaja on nähnyt vaivaa sisällön ja alustan rakentamiseen, joten riittää kun opiskelija vain imee kaiken tiedon materiaaleista ja tekee harjoitteet. Opettaja hyödyntänyt tehtävien lisäksi valmiiksi nauhoitettuja luentopätkiä, joihin voi palata useammankin kerran kuuntelemaan. Kurssilla myös selkeä aikajana suorittamiseen, mutta opiskelijan on myös mahdollista tehdä kurssi nopeammin omaan tahtiin halutessaan.”

Digiope-palkinnon lisäksi kaksi kunniamainintaa 

Digiope 2022 -ensimmäisen kunniamaininnan sai lehtori Janne Turunen opintojaksosta Sovellusohjelmointi 1. Toisen kunniamaininnan sai lehtori Mari Hämälainen opintojaksosta Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus.

Sovellusohjelmointi 1 -opintojaksoa raati kuvailee hienoksi esimerkiksi selkeästä opintojaksoalustasta. Laaja aihe on saatu tiivistettyä laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Toteutus on erinomaisen selkeä niin rakenteeltaan, materiaaleiltaan kuin kielellisestikin. Alun kattava orientaatio valmistaa opiskelijan kurssin suorittamiseen, materiaalit on koottu selkeiksi Learn-kirjoiksi ja oppimistehtävissä on monille arjesta tuttuja aiheita. Oppijakeskeisyys tulee myös esille tällä toteutuksella. Opiskelijan on helppo seurata etenemistään edistymisen seurannan avulla, ja materiaalikokonaisuuksien loppuun opettaja on laatinut kysymyksiä, joilla opiskelija voi testata osaamisensa tasoa osion opiskeltuaan. Opettajan kuva ja yhteystiedot opintojaksoalustalla sekä hyvä tavoitettavuus tuovat läsnäolon tunnetta verkkokurssille. Opettaja on selkeästi käyttänyt aikaa ja nähnyt vaivaa opintojakson ja alustan rakentamiseksi.

Opiskelijat antoivat perusteluissaan kiitosta muun muassa laajan aiheen selkeästä kokonaisuudesta sekä opettajan vuorovaikutteisuudesta.

Opetettava aihe on vaikea ja opiskelijat aloittelijoita verkossa. Yhtälö on haastava. Toteutuksessa kurssin kokonaisrakenne on selkeä ja videoaineistot ovat rauhallisia ja helpposelkoisia (haastetta löytyy silti roimasti, koska asiaa on paljon ja se on kaikki uutta). Parasta kurssikokonaisuudessa on, että opettaja on todella hyvin saatavilla ja erittäin kannustava ja avulias ongelmien ilmaantuessa. Tehtäviä tarkastetaan viikoittain ja palaute on kattavaa.”

Asiakas ymmärrys ja asiakaskokemus – opintojaksototeutuksessa raati huomioi opintojaksoalustan selkeyden ja aiheen jaottelun alustalla välilehti-rakenteella, jossa uusi osio avautuu opiskelijalle, kun edellinen on suoritettu. Välilehdillä on toistuva looginen rakenne, joka opiskelijan on helppo omaksua. Opettajan esittely alussa toivottaa opiskelijan tervetulleeksi opintojaksolle. Alussa kerrottavat tavoitteet, ohjeet ja arviointi orientoivat opiskelijan opintojaksolla opiskeluun. Tällä toteutuksella opettaja on pyrkinyt myös tukemaan niin opiskelijan ja opettajan kuin opiskelijoiden keskinäistäkin vuorovaikutusta, muun muassa ohjauskanavalla ja opiskelijoiden esittäytymiseen tarkoitetulla keskustelupalstalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja innostavasti rakennettu. Opintojaksolta välittyy, että opettaja on halunnut luoda laadukkaan opintojakson, jota haluaa myös kehittää edelleen.

Opiskelijat kiinnittävät huomioita perusteluissa muun muassa monipuolisiin oppimistehtäviin ja vuorovaikutteisuuteen.

”Opintojakso oli toteutettu laadukkaasti, hyödyntäen erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtävät sai tehdä omaan tahtiin kurssin aikana. Seuraava tehtävä avautui kun edellisen oli palauttanut, samalla näki myös muiden kurssilaisten tuotoksia ja pääsi kommentoimaan niitä.”

Aiempien vuosien Digiope/Vopeteko-voittajat

2021

Voittaja: lehtori Tiina Rissanen, Liiketalouden koulutusyksikkö, opintojakso Hyvinvointiyrityksen talous

Kunniamaininnat:

 • Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, lehtorit Katri Rissanen ja Leena Kosunen, Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö.
 • Differentiaali- ja integraalilaskenta, lehtori Henry Lähteenmäki, Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

2020 

Voittaja: lehtori Suvi Pylvänen, Kulttuurin koulutusyksikkö, opintojakso Web design

Kunniamaininnat:

 • Networks and cybersecurity, lehtori Vesa Kankare, Master’s degree programme in cybersecurity)
 • Luovat ja kulttuuriset menetelmät, lehtori Laura Hokkanen, Yhteisöpedagogi AMK -opinnot

2019

Voittaja: Arto Väätäinen, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, opintojakso Ohjelmoinnin perusteet

Kunniamaininnat:

 • Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen, Osku Kiri ja Ann-Mari Sippu, sosionomin polkuopinnot
 • Henkilöstöhallinto ja työoikeus, Sari Toijonen-Kunnari, tradenomin verkkotutkinto

2018

Voittajat:
Hanna Jylkkä, Metsätalous ja ympäristöteknologia, opintojakso Sisäilman biologiset epäpuhtaudet (hybriditoteutus)
Kirsi Jurvanen, informaatioteknologia, opintojakso Tietojärjestelmän hankinta, (verkkototeutus)
opettaja

Kunniamaininta
Seksuaaliterveyden edistäminen akuuttihoitotyössä, opettaja Jussi Hänninen

2017

Voittaja: Osku Kiri ja Harri Mäkinen, opintojakso Mediakasvatuksen perusteet

Kunniamaininnat

 • Viestintätaidot, opettajat Osku Kiri ja Asta Siekkinen
 • Ympäristövastuullisuus organisaatiossa, opettaja Liisa Routaharju 

2016

Voittaja: Mari Järvenmäki, opintojakso Elintarvikevalvonta 2

Kunniamaininnat

 • Liiketalouden koulutus, Mikkeli  Erityismaininnan saivat toteutukset Esimies asiakkuuksien kehittäjänä ja Talousnäkökulma esimiestyössä.
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, palkitut opettajat Leena Uosukainen &  Pirjo Hartikainen

2015

Voittaja: Sari Parkkinen, opintojakso Saksan kertauskurssi verkossa

Kunniamaininnat

 • Helena Horn, Palkittu oppimistehtävä: opiskelijablogit paikalllislehdessä
 • Elisa Marttila, palkittu toteutus: Sisätautien hoitotyö
 • Marko Kananen, palkittu toteutus: Cultural competence in multicultural Finland

2014

Voittaja: Tiina Lybeck, opintojakso Seksuaaliterveyden edistäminen

Kunniamaininnat:

 • ”Hiomaton timantti”: Arja Sinkko, palkittu toteutus: Teollisuustalous
 • ”Oppimisen ytimessä” Annamaija Siren, palkittu toteutus: Kriminaalityö 

2013

Voittaja: Taina Lehtonen, palkittu opintojakso: Anatomia ja fysiologia

Kunniamaininnat

 • Sami Heikkinen, palkittu toteutus: Konseptointi ja tuotteistaminen
 • Päivi Korhonen, palkittu toteutus: Ranskan alkeiskurssi 1: Bonjour! 

2012

Voittaja: Reijo Honkonen, palkittu toteutus: Kirjallisuuden opintojakso

Kunniamaininnat

 • Maija San, lehtori, palkittu toteutus: Ammattialan englanti EN09SA
 • Kielten opettajat, palkitut toteutukset: Terveysalan venäjä, Saksa 1 verkkokurssi, Svenska för reseledare, Professional English and business communication skills, Destination Finland for adult students
Spread the love