Verkko.ope -seminaari

Vope-logo

Verkko.ope -seminaari on vuosittain toistuva tapahtuma, jossa esitellään digiopetuksen uusia tuulia ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkko.ope -seminaarissa myös palkitaan Xamkin vuoden verkko-opetusteko.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille verkko-opetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, hallinnon edustajille sekä opiskelijoille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Myös yhteistyökumppanien edustajat ovat tervetulleita osallistumaan.

Vuoden 2017 Verkko.ope -seminaari järjestetään 17.2. Xamkin Kouvolan kampuksella. Mukaan esiintyjiksi on kutsuttu sekä Vuoden verkko-opetusteko -kilpailussa esiin nousseita opettajia että muita aktiivisia kehittäjiä. Tule oppimaan uutta ja hakemaan ideoita!

Verkko.ope -seminaari

17.2.2017 klo 9.30 – 15.00
Projektitila, Paja -rakennus, Kuuselankatu 1, Kouvola

9.30 – 10.00  Aamukahvit

10.00 -10.15 Tilaisuuden avaus. E-kampuksen päällikkö, kirjastonjohtaja Pekka Uotila.

10.15 -11.00 Asiantuntijapuheenvuoro. Digioppiminen kolmen opiskeluväylän tukena. Kehittämispäällikkö Outi Vahtila ja lehtori Eero Jaakkola,  HAMK, biotalouden yksikkö

11.15 – 11.30 Verkko-opetusteko 2016 -palkitseminen
Julkistetaan ja palkitaan Vuoden verkko-opetusteko -palkinnon ja kunniamainintojen saajat.

11.30 -12.30 Lounastauko (omakustanteinen)

12.30 -13.10  Rinnakkaissessiot, joissa pääsevät esille Xamkin omat  osaajat ja hyvät käytännöt.

Sessio A. Digi haastaa opiskelijat. Pajakabinetti

Perehdytystä pelaten. Seppo –pelialusta perehdyttämisen välineenä
yliopettaja Tuija Suikkanen-Malin, Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö 
Seppo on alusta oppimispelien tekemiseen. Pelien avulla voidaan aktivoida ja osallistaa opiskelijoita. Alustaa käytettiin syksyllä 2016 YAMK-opiskelijoiden perehdyttämisessä. Tuija Suikkanen-Malin kertoo kuinka, ja millainen kokemus se oli.

Digijohtamisen opintoja verkossa. Lehtori Ari Lindeman, liiketalouden koulutusyksikkö  Johtamisen ajankohtaisteema – verkko-opintojaksolla käsiteltiin syksyllä 2016 digijohtamisen teemaa eri näkökulmista. Opiskelijoita ohjattiin ja haastettiin ottamaan työvälineiksi blogit ja videot. Opettajan omat videoluennot koettiin rohkaisevaksi esimerkiksi. Ari Lindeman kertoo usean opettajan yhteistyönä toteutetusta opintojaksosta ja oman, videoluentosarjan sisältäneen osionsa suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdista.

Sessio B. Moodlen monet kasvot. (linkki tallenteeseen. Esitysten aloituskohdat merkitty kirjanmerkeillä)

Koulutusta kolmella paikkakunnalla. Case eMentorointi.
Lehtori Jarkko Ansamäki, liiketalouden koulutusyksikkö
eMentorointi-hankkeessa on toteutettu kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä  5 opintopisteen laajuinen eMentorointikoulutus ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja alumneille. Koulutuksessa työskennellään Moodle-oppimisympäristössä ja lähikoulutuspäivissä, joissa ammattikorkeakoulujen opiskelijaryhmät ovat yhteydessä reaaliaikaisesti ja verkkovälitteisesti.  Tällä tavoin luodaan virtuaalinen oppimistila, jossa ollaan ikään kuin samassa luokkahuoneessa. Koulutusta ja sen toteutusta esittelee Jarkko, joka  on ollut mukana koulutuksessa niin opettajana kuin teknologioiden asiantuntijana.

Videoita viikottain Case Cultural Competence in multicultural Finland.
Projektitutkija Marko Kananen, Nuorisoalan tutkimus- ja koulutuskeskus Juvenia 
Marko Kananen on toteuttanut viime vuonna kunniamaininnalla palkitun verkko-opintojakson, joka on rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä, vaiheittain etenevä kokonaisuus. Videot, myös opiskelijoiden tuottamat, ovat opintojaksolla tärkeässä roolissa.

13.20 -14.00 Rinnakkaissessiot, joissa pääsevät esille Xamkin omat  osaajat ja hyvät käytännöt.

Sessio A. Digiä ja käytäntöä. Pajakabinetti

Blogi oppimisen välineenä. Lehtori Mari Järvenmäki, Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö 
Mari on käyttänyt blogia välineenä mm. ympäristöteknologian koulutusohjelman elintarvikevalvonta- kurssilla. Blogin tavoite oli toimia vuorovaikutteisena oppimisvälineenä, jossa pääsi jakamaan omia opintojaksolla syntyneitä ajatuksiaan sekä tutustumaan muiden kurssilaisten näkemyksiin. Mari kertoo kurssin kokemuksista sekä uusista kokeiluistaan blogin kanssa.

Puunhankintaa monimuotoisesti. yliopettaja Timo Leinonen, metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö
Metsätalousinsinöörien monimuoto-opetus ja erityisesti Puunhankinnan toteutus saavat opiskelijoiltaan hyvää palautetta ”käytännönläheisestä toteutuksesta, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja tukee koko ensimmäisen vuoden opiskelua” (lainaus opiskelijapalautteesta). Timo kertoo opintojakson totetusmallista ja siitä, miten verkko on tuotu tukemaan perinteistä toteutustapaa.

Sessio B. Moodle opiskelijan etenemistä ohjaamassa. Projektitila

Talousmatematiikkaa verkossa . Lehtori Topi Hurtig, liiketalouden koulutusyksikkö
Mikkelissä syksyllä 2016 aloittaneet tradenomikoulutuksen monimuoto-opiskelijat suorittavat kaikki opintonsa verkossa. Talousmatematiikan verkkototeutuksessa syksyllä 2016 pyrittiin etäopetustyökalun (Adobe Connect) sekä kymmenien opetusvideoiden avulla tarjoamaan opiskelijoille hyvät valmiudet suoriutua talouselämän tyypillisistä laskentatehtävistä.  Opintojaksolla edettiin pääsääntöisesti tiukalla viikko per aihe -tahdilla, ja jokaiseen aiheeseen liittyi arvioitava harjoitustehtäväpalautus.  Lopuksi pidettiin paikkaan sitomaton mutta tiettyyn ajankohtaan sidottu kolmen tunnin tentti. Suurin osa opiskelijoista piti toteutustapaa toimivana ja mielekkäänä.

Moodlen arviointikirja ja ehdollinen eteneminen. Lehtori Janne Turunen, informaatioteknologian koulutusyksikkö.  
Janne on kokenut Moodlen arviointikirjan ja ehdollisen etenemisen hyviksi työkaluiksi opiskelijoiden työskentelyn ohjaamisessa. Janne kertoo, kuinka hän on työkaluja hyödyntänyt omilla opintojaksoillaan ja millaisiin tuloksiin hän on päässyt. Ehkä sinäkin voisit keventää arviointityötäsi?

14.15 – 14.45 Thinglink, Padlet ja Quizlet opettajan työkaluina
Lehtorit Tiina Luukkainen ja Sari Parkkinen, yhteisten aineiden koulutusyksikkö
Lehtori Kirsi Rouhiainen, liiketalouden  koulutusyksikkö
Tiina, Kirsi ja Sari kertovat kokemuksistaan Quizlet-, Padlet- ja ThingLink -ilmaissovellusten käytöstä englannin ja liiketalouden opetuksessa. Quizletiin voi tehdä tietokilpailutyyppisiä sanastoharjoituksia, Padlet on virtuaalinen muistaulu ja ThingLinkissä voi linkittää taustakuvaan kuvia, tekstiä ja videota. Nämä appsit soveltuvat minkä tahansa aineen opetukseen ja näitä voivat käyttää myös opiskelijat.

14.45 – 15.00 Päivän yhteenveto opiskelijan näkökulmasta
 Anna-Maija ”Annis” Jukkara, Opiskelijakunta Kaakko,