Ketä olemme?

Digimentorit ovat Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulun opettajia, jotka toimivat toisten opettajien vertaistukena digiopetuksen kehittämisessä. Digimentoriverkoston jäsenet puolestaan jakavat osaamista keskenään ja tukevat toisiaan digimentoritehtävissä.

Digimentorit toimivat tulevan Xamkin eri kampuksilla Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Digimentorit on valittu eri koulutusaloille ja he tuntevat oman alansa erityispiirteet. Digimentorit aloittivat toimintansa vuoden 2016 alussa. Digimentorit on valittu avoimen sisäisen haun perusteella ja useimmilla heistä on jo vuosien kokemus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. Digimentoreina toimintakaudella 2016-2017 toimivat:

Kyamk
Kielet: Päivi Korhonen
Liiketalous: Jarkko Ansamäki
Muotoilu: Marjo Suviranta
Sosiaali- ja terveysala: Satu Anttonen
Tekniikka: Marika Höglund

Mamk
Energia- ja ympäristötekniikka: Mari Järvenmäki
Sähkö- ja informaatiotekniikka sekä metsätalous: Janne Turunen
Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaaliala sekä terveysala Mikkeli: Sari Laanterä
Liiketalous-. matkailu- ja ravitsemisala sekä kielipalvelut Mikkeli: Ulla Korvenpää
Savonniemen kampus: Sari Parkkinen

Tutustu digimentoreihin

Digimentoritoimintaa koordinoivat ”digiemot” eli kielten lehtori Tiina Luukkainen (Mamk) ja verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola (Kyamk). Digimentoritoiminta on osa Opettajan  eKampus -hanketta, jossa kehitetään verkko-opetuksen tukipalveluja ja hyvien käytäntöjen jakamista Xamk.konsernissa.

Digimentorien kuten muidenkin opettajien tukena toimii  Opetusteknologiatiimi, joka vastaa opetusteknologisesta tuesta ja kehittämisestä koko Xamk-konsernin tasolla.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@kyamk.fi tai etunimi.sukunimi@mamk.fi