Author Archives: Sippu Ann-Mari

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus on Xamkin asiakas – ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen blogi, jonka tarkoituksena on tehdä asiakas – ja palveluohjauksen sosiaalisia ja eettisiä kysymyksiä näkyviksi sekä herättää keskustelua asiakas – ja palveluohjauksen merkityksestä.

Ammattilaisina kohtaamme työssä yhä useammin erilaisia eettisiä ongelmatilanteita, jolloin joudumme punnitsemaan yhteiskunnallisia arvoja sekä niiden suhdetta työn arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Jotta asiakas – ja palveluohjaus voi toteutua sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, vaatii se vahvaa eettistä harkintaa sekä eettisesti kestävää päätöksentekoa.

Vuonna 2020 erikoistumiskoulutusta toteutetaan yhtäaikaisesti 21 ammattikorkeakoulun kanssa. Xamkin asiakas – ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen yhteyshenkilöt ovat Ann-Mari Sippu (ann-mari.sippu@xamk.fi), Anna-Kaarina Anntolainen (anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi)