Digitalisaation tuomat haasteet ikääntyneelle väestölle

Digitalisaatio on viime vuosikymmenen aikana tullut myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Monet palvelut sekä erilaisten tukimuotojen hakemukset ovat siirtyneet suurelta osalta sähköisille alustoille. Ikääntyvälle väestölle tämä tuottaa usein haasteita. Vallin Ikäteknologiakeskuksen vuonna 2017 tekemän sähköisen asioinnin selvityksen mukaan 65-74 vuotiaista ihmisistä 74% oli käyttänyt internettiä ja 75-89 vuotiaista vain 31%. Puoli miljoonaa ikäihmistä on tämän tutkimuksen mukaan digiyhteiskunnan ulkopuolella. Syitä tähän ovat digitaitojen puuttumisen lisäksi taloudellinen tilanne ja vaadittavien laitteiden puuttuminen. Ikääntyneet asuvat myös usein haja-asutusalueella, jossa tietoliikenneyhteydetkin voivat olla haaste. Myös fyysiset rajoitteet, kuten näkövamma, tuovat haasteita digipalveluiden käyttöön.

Ikäteknologiakeskuksen tutkimuksen mukaan niistä ikääntyneistä, jotka käyttivät internetiä, suurin osa sai käyttöön apua läheisiltään. Tutkimuksen mukaan 83% ikääntyneistä toivoi, että digiopastus tapahtuisi asiakkaan omassa kodissa ja asiakkaan omalla laitteella. Haasteita syntyy varsinkin, jos ikääntyneellä ei ole läheisiä, jotka auttaisivat häntä palveluiden käyttämisessä.

Puhelin, Iäkäs Nainen, Naisten, Isoäiti, Aikuinen

Ratkaisuna tähän ongelmaan Kymsotella on Ikäopastin -palvelu, jonka kautta kotiin on mahdollista saada palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviossa asiakasohjaaja kartoittaa ikääntyneen tuen ja avun tarvetta. Asiakasohjaaja tiedottaa myös erilaisista etuuksista ja avustaa hakemusten, myös sähköisessä muodossa olevien, täyttämisessä. Lisäksi valtakunnallinen Digituki-hanke on käynnissä myös Kymenlaaksossa. Hankkeen tavoitteena on löytää ne asukkaat, joita uhkaa digisyrjäytyminen ja tarjoaa heille tukea ja opastusta digipalveluiden käytössä.

Kirjoittajat:

Rantanen Susanne, Mäenpää Merja, Pelmola Sanna ja Paavola Annukka

Lähteet:

Harkoma K, 2017. Ikäihmiset ja sähköinen asiointi. Vallin Ikäteknologiakeskus.

www.digituki.kymenlaakso.fi

www.kymenlaaksonopastin.fi

Vastaa