Avainsana-arkisto: tekijänoikeudet

Digilupa ja YLE:n verkkopalveluita opetuskäyttöön

Syksy on tuonut tullessaan muutaman merkittävän lisän ja muutoksen tekijänoikeuksien alaisen materiaalin opetuskäyttöön ammattikorkeakouluissa, kiitos OKM:n. Merkittävimpiä näistä lisäyksistä ja muutoksista ovat i) oikeus esittää YLE Areenan ja Elävän Arkiston verkkopalvelujen kotimaisia ohjelmatuotantoja opetuksessa ja ii) Digilupa.

i) OKM:n, Kopioston ja Tuotoksen välinen lupa on sallinut tähän saakka YLE:n radio- ja TV-kanavien sekä MTV3-kanavan ohjelmien esittämisen luokassa (myös nauhoitteina). Sopimus ei ole kuitenkaan kattanut näiden ohjelmien esittämistä YLE Areenasta tai Elävästä Arkistosta. Nyt sopimus on päivitetty kattamaan myös nämä verkkopalvelut. Huomioitavaa on, että sopimus koskee vain näitä YLE:n palveluita, eikä mm. MTV3:n Katsomo-verkkopalvelua. Sopimus koskee myös vain kotimaisia ohjelmatuotantoja, eikä ohjelmia saa myöskään ladata tai tallentaa.

Aiheesta lisää Opettajan tekijänoikeus-blogi.

ii) OKM:n on myös hankkinut kaikille korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille Kopioston Digiluvan vuoden 2012 alusta alkaen. Digilupa sallii mm. 1) paperiaineiston digitoinnin, 2) digitaalisen aineiston kopioinnin sekä 3) aineiston välittymisen etäopetuksessa ja opetustallenteissa.

Kuitenkin on todettava, että vaikka Digilupa tuo monia kauan kaivattuja helpotuksia etäopetuksen järjestämiseen, ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia ja se tuo tullessaan myös uudenlaisia byrokraattisia tehtäviä. Nämä tehtävät voivat pidemmän päälle olla hyvinkin raskaita ja voivat jopa joissain tapauksissa palauttaa tilanteen aikaisempaan ”laittoman toiminnan” tilaan (missä sitä sitten on tapahtunutkaan).

Esimerkiksi digiluvan sallima paperiaineiston digitointi (skannaus) koskee 5-20 sivua/ julkaisu, kuitenkin maksimissaan 20 % julkaisusta. Tämän digitoidun aineiston tallentaminen oppilaitoksen sisäverkkoon ja käyttäminen esimerkiksi verkko-opetuksessa on sallittua, mikäli i) aineiston esittämiselle on haettu Kopiostosta lupa ja digitaalinen leima, ii) pääsy aineistoon on suojattu salasanalla (oppilaitoksen sisäverkko, oppilaitoksen verkko-opiskelualusta) ja iii) aineistoon pääsevät käsiksi vain kyseisen kurssin opiskelijat ja opettajat.

Siis:

  • Jos opettajalla on Moodlessa samasta kurssista esim. kolme kurssialustaa kolmelle opiskelijaryhmälle, lupa on haettava erikseen jokaiselle ryhmälle.
  • Jos opettaja käyttää samaa kurssialustaa ja samaa materiaalia eri vuosina eri opiskelijaryhmille, aineisto on aina toteutusten välissä poistettava alustalta ja lupa on haettava aina uudelleen.

Ainakin nämä ovat sellaisia menettelytapoja, jotka lisäävät merkittävästi anomustehtailua.

Aiheesta lisää:

Osku

EDIT 27.8.2012

Kopiosto on reagoinut nopeasti saamaansa runsaaseen palautteeseen. Alun perinhän Kopioston digilupa edellytti, että kaikki digitoitu aineisto ilmoitetaan ja leimataan Kopiostossa, mikä olisi aiheuttanut oppilaitoksissa mahdottoman byrokraattisen anomustehtailun.

Kopiosto on nyt kuitenkin perunut tämän vaatimuksensa. Vielä Kopiostossakaan ei tiedetä, kuinka asia tullaan ratkaisemaan, mutta joka tapauksessa yliopistoilta ja korkeakouluilta ei (ainakaan tällä hetkellä) edellytetä raportointia opetuskäyttöön tallennetusta verkkoaineistosta.

Aiheesta lisää: ”Kopiostolla keuli” (blogit.tietokone.fi/lexoksanen)

Osku